Urządzenia wyciągowe 4.0

Optymalizacja procesów i urządzeń w technice urządzeń wyciągowych.

Dzięki swoim kompetencjom w zakresie „Applied Engineering“ grupa SIEMAG TECBERG wspiera w skali globalnej przedsiębiorstwa wydobywcze w zakresie istotnych aspektów optymalizacji przebiegów i procesów cyfryzacji. Produkt TECBERG digital oznacza efektywną optymalizację usług, procesów i urządzeń techniki wyciągowej w kopalniach.

Analiza informacji uzyskanych za pomocą inteligentnej analizy danych przesłanych przez wyposażenie czujnikowe przystosowane do pracy w warunkach kopalnianych określające stan maszyn i wyposażenia technicznego kopalni, z uwzględnieniem danych pochodzących z systemów nadzoru procesów i danych dotyczących osiągów wyposażenia technicznego tworzy podstawę dla rozwoju kopalń, którego celem jest ekologiczne pozyskiwania surowców, aż po inteligentną kopalnię przyszłości - Smart Mine.

Pojęcie Smart Mining określa dziś już nie tak odległą wizję autonomicznej kopalni pracującej w obrębie rozległej sieci w której istotną rolę odgrywa monitorowanie i zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa obejmującym maszyny i urządzenia techniczne transportu pionowego i poziomego. TECBERG digital to już dziś oferowana odpowiedź grupy SIEMAG TECBERG na to wyzwanie czasu.

Zapewnia ona wsparcie w zakresie redukcji kosztów utrzymania ruchu i minimalizacji czasów przestojów i zakłóceń w produkcji, które przynosi wymierne korzyści przedsiębiorstwom górniczym. Wywołanie w trybie online zdefiniowanych parametrów i sprawozdań umożliwia ocenę tendencji przy zapewnieniu pełnej przejrzystości warunków produkcyjnych wymaganej dla ustawicznej optymalizacji przedsiębiorstwa i jego kosztów. Zapewnia to aktualny przegląd stanu urządzeń uwzględniający czynniki obciążające działające na te urządzenia w dowolnym punkcie czasowym. Rozpoznawanie słabych ogniw umożliwia podjęcie ukierunkowanych środków celem zredukowania zakłóceń technicznych i zwiększenia dyspozycyjności, niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń.

TECBERG digital

Unser Gesamtpaket aus modularer Software-Plattform und Analyse-Dienstleistungen direkt aus Expertenhand unterstützt Anlagenbetreiber optimal bei der Anlagendiagnose und dem Instandhaltungsmanagement. Die modulare Komponentenmatrix von TECBERG digital sorgt für die

  • Maximale Verfügbarkeit von Anlagen
  • Maximale Anlagenleistung
  • Größtmögliche Anlagensicherheit

Pobierz broszurę produktową (język angielski)

TECBERG digital Broszura produktowa (PDF, wysoka rozdzielczość, ok. 12 MB) Kliknij tutaj ...
alt text