Układy hamulcowe

Układy hamulcowe i hydrauliczne.


Wysokie wymagania związane z bezpieczeństwem maszyn wyciągowych

Maszyny wyciągowe to urządzenia, gdzie duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. Transportują one ciężary z dużymi prędkościami na długich odcinkach. Maszyny te przewożą nie tylko materiały i surowce, lecz także duże grupy osób. Aby była możliwość bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji maszyny, w jej systemie muszą być odpowiednie zabezpieczenia. Układ hamulcowy firmy SIEMAG TECBERG jest integralnym elementem maszyn wyciągowych. Gwarantuje on bezpieczny proces hamowania zarówno w normalnych warunkach eksploatacyjnych, jak i w ramach hamowania awaryjnego oraz w sytuacjach wyjątkowych.


Rozwiązania szyte na miarę indywidualnych wymagań

Koncepcja każdego układu hamulcowego jest indywidualna dla konkretnej maszyny wyciągowej i powstaje przy uwzględnieniu odpowiednich norm i przepisów. Układ hamulcowy obejmuje uchwyty (stojaki) hamulcowe, zaprojektowane we własnym zakresie elementy hamujące, agregaty hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania hamulcami.


Stojaki hamulcowe i siłowniki hamulcowe

Stojaki hamulcowe, dostosowane do danej maszyny wyciągowej, są wyprodukowane wg wymagań BVOS i wyposażone w siłowniki hamulcowe typu BE (patrz tabela) produkcji firmy SIEMAG TECBERG. Siłowniki hamulcowe przenoszą siłę hamowania na tarczę hamulcową (tarcze hamulcowe) koła pędnego maszyny wyciągowej. Siła hamowania jest wprowadzana w sposób kontrolowany, tak by urządzenia wyciągowe były odpowiednio zabezpieczone, a w przypadku maszyn wyciągowych KOEPE nie dochodziło do ślizgania się liny. Siła hamowania jest generowana przez naprężone wstępnie sprężyny. Hamulce otwierają się dzięki układom hydraulicznym, dzięki czemu maszynę można bezpiecznie zatrzymać także w sytuacji awaryjnej bez konieczności wykorzystania energii elektrycznej. Przez cały czas prowadzony jest monitoring i wizualizacja poziomu zużycia okładzin hamulcowych, a także sygnalizowane są przypadki pęknięcia sprężyn.


Właściwości użytkowe naszych zacisków hamulcowych

 • Zestaw elementów hamujących BE 050
  Siła docisku 2 x 50 kN / Nominalna szczelina powietrzna 2-3 mm
 • Zestaw elementów hamujących BE 065
  Siła docisku 2 x 65 kN / Nominalna szczelina powietrzna 2-3 mm
 • Zestaw elementów hamujących BE 100
  Siła docisku 2 x 100 kN / Nominalna szczelina powietrzna 2-3 mm
 • Zestaw elementów hamujących BE 125
  Siła docisku 2 x 125 kN / Nominalna szczelina powietrzna 2-3 mm
 • Zestaw elementów hamujących BE 200
  Siła docisku 2 x 200 kN / Nominalna szczelina powietrzna 3-4 mm
 • Zestaw elementów hamujących BE 250
  Siła docisku 2 x 250 kN / Nominalna szczelina powietrzna 3-4 mm
 • Zestaw elementów hamujących BE 300
  Siła docisku 2 x 300 kN / Nominalna szczelina powietrzna 3-4 mm
 • Zestaw elementów hamujących BE 350
  Siła docisku 2 x 350 kN / Nominalna szczelina powietrzna 3-4 mm


Właściwości techniczne

 • Duże siły hamowania
 • Nieograniczona żywotność - ponad 2 miliony zmian obciążenia w przypadku standardowej pracy wyciągu
 • Niewielki nacisk powierzchniowy na klocki hamulcowe
 • Płynna i bezstopniowa regulacja
 • Szczelne zabezpieczenie przed zabrudzeniami i agresywnymi czynnikami
 • Monitorowanie zużycia i pęknięć sprężyn
 • Proste czynności konserwacyjne
 • Systemy dopuszczone przez organy nadzoru górniczego wg BVOS
   


Agregaty hydrauliczne

W kompaktowym agregacie hydraulicznym znajdują się układ generowania ciśnienia oleju, blok sterujący, elementy wyposażenia zaworu oraz hydroakumulator. Rurociągi prowadzące do stojaków hamulcowych są wykonane z grubościennych stalowych rur o dużym przekroju.
 Elektrohydrauliczne układy sterowania systemami hamowani

Elektrohydrauliczne układy sterowania systemami hamowania firmy SIEMAG TECBERG stanowią element hamulców tarczowych maszyn wyciągowych. Spełniają one następujące funkcje:

 • Hamulec postojowy: W ramach postoju maszyny wyciągowej system zostaje rozprężony, a siłowniki hamulcowe oddziałują z pełną siłą na tarcze hamulcowe
 • Hamulec jazdy: W normalnym trybie pracy maszyn wyciągowych możliwe jest ręczne sterowanie siłą hamowania za pośrednictwem dźwigni umieszczonej na pulpicie sterowniczym
 • Hamulec bezpieczeństwa: Hamulec bezpieczeństwa obsługuje się poprzez wyzwolenie awaryjnego zatrzymania lub w przypadki usterki w trybie wyciągowym

Sposób regulacji siły hamowania w sytuacjach awaryjnych określa w dużym stopniu typ i konstrukcję elektrohydraulicznego układu sterowania hamulcami:

 • Stała siła hamowania dla prostych zastosowań i przy prędkości wyciągania do max. 4m/s
 • Stała siła hamowania przy prędkości wyciągania ponad 4m/s
 • Stałe opóźnienie hamowania przy prędkości wyciągania ponad 4m/s

Elektrohydrauliczne układy sterowania systemami hamowania z elektronicznym układem regulacji to zamknięte systemy, niezależne od innych układów sterowania maszyny wyciągowej. Systemy te są całkowicie okablowane. Miejscem ich montażu są pyłoszczelne szafy rozdzielcze. Układ jest sterowany i monitorowany przy pomocy redundantnego systemu PLC. Jasno zdefiniowane przyłącza na granicy z układem sterowania maszyny wyciągowej są wyposażone we wtyki stykowe.
 Montaż w kopalni wraz ze wstępnym uruchomieniem

Kompletne układy hamulców tarczowych, wraz z orurowaniem, montowane są w naszych warsztatach. Gotowe układy opuszczają firmę po przejściu prób funkcjonalnych. Są one przez nas wstępnie ustawiane. Dzięki temu firma SIEMAG TECBERG gwarantuje prosty montaż i uruchomienie, a także niezawodną eksploatację układów hamulcowych.
 Postęp technologiczny w dziedzinie tarczowych systemów hamulcowych dla maszyn wyciągowych stanowi kamień milowy oraz zapewnia ciągły rozwój naszej modułowej koncepcji skrzyniowej zgodnej ze specyfiką konkretnych przypadków zastosowania zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa..

alt text