Bęben jednolinowy

Maszyna wyciągowa, w przypadku której jedna lina jest nawijana na bęben i z niego rozwijana.

Maszyna wyciągowa, w przypadku której jedna lina jest nawijana na bęben i z niego rozwijana, dzięki czemu wyposażenie transportowe może się poruszać w szybie w górę wzgl. w dół. Bęben może być wykonany w wariancie rowkowanym, z opracowanym we własnym zakresie układakiem liny.


Właściwości techniczne

  • Bębny w wariancie rowkowanym i bez rowków
  • Bębny z układakiem liny lub bez
  • Zaprojektowana i wyprodukowana we własnym zakresie osłona nawijanej liny


Dane techniczne

  • Średnica bębna: od 1 do 4,6 m
  • Udźwig użyteczny: od 0,4 do 70 t
  • Obciążenie robocze: od 5 do 120 t
  • Moc napędu: od 28 kW do 2 x 700 kW
  • Głębokość: do 1 800 m
alt text