Szkolenie zawodowe

Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie wi SIEMAG TECBERG.

Oferujemy różnorodne i interesujące możliwości kształcenia zawodowego dla absolwentów szkół oraz możliwość studiowania na wydziałach inżynierskich budowy maszyn, elektrotechniki i ekonomiki przedsiębiorstw. Uczniowie zawodu i studenci przechodzą w systemie kształcenia dualnego przez wszystkie oddziały przedsiębiorstwa istotne z punktu widzenia nauki zawodu i mogą teoretycznie nabytą wiedzę wykorzystać w praktyce.


OFERTA KSZTAŁCENIA

 • Kształcenie i dokształcanie w różnych kierunkach zawodowych
 • Kształcenie w ramach studiów dualnych
 • Praktyki szkoleniowe
 • Praktyki w ramach studiów
 • Patronat nad pracami licencjackimi i magisterskimi


NOWOCZESNE PRAKTYKI KSZTAŁCENIOWE

Specjalnie z myślą o naszych uczniach zawodów technicznych stworzyliśmy w Centrum Mechatroniki w TECBERG Park doskonałe warunki do nauki i eksperymentowania, które przygotowują także do praktycznej części egzaminów końcowych. Centrum Mechatroniki przedsiębiorstwa SIEMAG TECBERG wyposażone w nowoczesne stanowiska pracy wspiera zadania kształcenia w zawodach technicznych konstrukcji maszyn i urządzeń oraz elektrotechniki.


ZAWODY REPREZENTOWANE W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA

 • Informatyk integracji systemów (m/k)
 • Ekonomista ze specjalnością obsługa przemysłu (m/k)
 • Techniczny projektant produktów, kierunek fachowy konstrukcja maszyn i urządzeń (m/k)
 • Mechanik przemysłowy (m/k)
 • Mechatronik (m/k)
 • Specjalista ds logistyki (m/k)
alt text