Portfolio

Przegląd produktów techniki wyciągowej firmy SIEMAG TECBERG GmbH.


PRODUKTY TECHNIKI WYCIĄGOWEJ

 • Napędy
 • Automatyzacja
 • Urządzenia za- i rozładowcze
 • Układy hamulcowe
 • Technika zaopatrzenia w energię
 • Maszyny wyciągowe
  – konwencjonalne maszyny wyciągowe systemu Koepego (zasada cierna)
  – zintegrowane maszyny wyciągowe systemu Koepego (zasada cierna)
  – maszyny bębnowe jednolinowe
  – dwubębnowe maszyny wyciągowe
  – dwubębnowe maszyny wyciągowe Blaira
  - mobilne wciągarki szybowe
 • Urządzenia transportowe
 • Technika chłodzenia i wentylacji
 • Utrzymanie lin
  - wciągarki cierne jednolinowe/wielolinowe do nakładania lin / wymiany lin
  - urządzenia zaciskowe i podnoszące do zaciskania i przytrzymywania, podnoszenia lub opuszczania lin wyciągowych w pojedynczym cyklu roboczym
  - uprzęże linowe
  - wyposażenie do pomiaru obciążenia lin
  - tarcze linowe
  - uchwyty napędowe i uchwyty tarcz linowych
 • Systemy bezpieczeństwa
  - Gravity Feed System
  - Pony Drive
 • Technologia komunikacji
  - urządzenia sygnalizacyjne szybów
  - bezprzewodowa łączność szybowa
  - komunikacja międzyoddziałowa
 • Konstrukcje nośne


PRODUKTY STRATEGICZNE

 • TECBERG digital
 • TECBerg services
 • TECBERG safety
 • TECBERG drives
 • TECBERG components
 • TECBERG tecom
alt text