Koła linowe

Prowadzenie lin między maszynami wyciągowymi a wyposażeniem transportowym.

W przypadku maszyn do transportu pionowego maszyna wyciągowa znajduje się na poziomie podłoża w pewnym oddaleniu od wieży szybowej w osobnym budynku maszynowni. Do odwracania kierunku biegu liny wyciągowej wykorzystuje się koła linowe montowane na wieżach szybowych.

Koła linowe służą jako elementy odwracające kierunek biegu lin lub odwodzące liny między maszynami wyciągowymi a ich wyposażeniem. W ramach typowych rozwiązań koło linowe jest na stałe połączone z osią, która z kolei jest połączona za pośrednictwem łożysk tocznych z konstrukcją ramową wieży.

W przypadku wielolinowych maszyn wyciągowych KOEPE konieczne jest stosowanie odpowiedniej liczby kół linowych obok siebie, które określa się mianem „loose sheaves”. Rozwiązaniem alternatywnym oferowanym przez firmę SIEMAG TECBERG są koła linowe wewnętrzne. W przypadku wewnętrznych kół linowych każde koło jest zamontowane na własnym zespole łożyska tocznego na stabilnie zainstalowanej osi, dzięki czemu koła mogą się obracać niezależnie od siebie.


DANE TECHNICZNE

  • Średnica : od 500 do 8 000 mm
  • Ilość lin: 1 - 6
  • Obciążenie robocze na każdą linę: od 20 do 680 kN
alt text