Remote Monitoring Centre

Ocena istotnych parametrów urządzeń wyciągowych dokonywana przez specjalistów zapewnia optymalizację produktywności zaangażowanych środków trwałych.

Postępująca dygitalizacja urządzeń z wykorzystaniem układów sensorycznych umożliwia specjalistyczną ocenę parametrów użytkowanych urządzeń produkcyjnych bazującą na kompleksowej analizie danych. Zostaje ona uwieńczona sprawozdaniem kwartalnym opracowanym przez specjalistów-praktyków zawierającym wskazówki dotyczące potencjału ulepszeń oraz konkretne zalecenia odnośnie działań w ramach przyjętych strategii utrzymania ruchu.

Specjalistyczną ocenę wychodzącą poza zautomatyzowaną analizę danych oferuje SIEMAG TECBERG w ramach centrum monitoringu zdalnego (Remote Monitoring Centre) w siedzibie głównej przedsiębiorstwa w Niemczech, w miejscowości Haiger. Dane procesowe oraz dotyczące stanu urządzeń produkcyjnych przesyłane do SIEMAG TECBERG łączem VPN, chronione przez zapory Firewall, są analizowane i oceniane w trybie kwartalnym przez naszych specjalistów w siedzibie głównej naszego przedsiębiorstwa lub w razie potrzeby przez podwykonawców. Wraz z automatycznie wygenerowanymi analizami użytkownik otrzymuje sprawozdanie kwartalne wskazujące potencjały ulepszeń w odniesieniu do strategii utrzymania ruchu, a także obszerne propozycje zalecanych działań dodatkowych.

W ramach Remote Monitoring Centre grupa SIEMAG TECBERG oferuje poza analizą danych na potrzeby rozwiązywania „palących“ problemów, różne modele serwisu hotline o różnych porach osiągalności (w dni robocze, w dnie robocze i weekendy, dyżury całodobowe 24/7).

Jako rozszerzenie takiej gorącej linii serwisowej istnieje w przypadku konkretnego zapotrzebowania możliwość zapewnienia szybkiego dostępu online poprzez bezpieczny tunel VPN do systemu sterowania urządzeniami produkcyjnymi. Umożliwia to naszym specjalistom w siedzibie przedsiębiorstwa w ramach naszego modelu zdalnej diagnostyki w czasie rzeczywistym (Remote Live Diagnostics) przeprowadzenie bezpośredniej zdalnej diagnostyki układów sterujących w zakładzie użytkownika - aż po realne ingerencje i propozycje usunięcia ewentualnych zakłóceń przebiegów roboczych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

  • Specjalistyczna wiedza bezpośrednio ze “źródła” (inżynierowie, konstruktorzy, kierownicy projektów).
  • Analiza procesów i stanów na potrzeby utrzymania ruchu bazująca na pozyskanych danych umożliwia realną i ściśle dopasowaną optymalizację podejmowaną bezpośrednio przez specjalistów - w razie potrzeby także w czasie rzeczywistym.
  • Service-Hotline zapewniająca kompleksową obsługę aż po ustawiczną dyspozycyjność personelu serwisowego w naszej siedzibie głównej.
alt text