Kompletne urządzenia chłodnicze

SIEMAG TECBERG dostarcza kompletne rozwiązania chłodnicze dla kopalń - począwszy od prac projektowych po rozruch.

Warunki atmosferyczne w kopalniach ulegają pogorszeniu nie tylko wskutek drążenia coraz głębszych szybów. Także postępująca mechanizacja robót i rosnąca koncentracja wydobycia są przyczyną wyższych temperatur. Wydobycie prowadzone w głębokich szybach w warunkach stresu klimatycznego wymaga użycia systemów chłodzenia dostosowanych do warunków lokalnych. Efektywne chłodzenie kopalni zapewnia ochronę pracowników i środowiska.

Poza działaniami zmierzającymi do polepszenia warunków klimatycznych panujących w kopalni także dyrektywy dotyczące ergonomii pracy i przepisy pracy nakładają wymóg chłodzenie stanowisk pracy pod ziemią. Nowoczesne kopalnie o wysokim poziomie wydobycia wymagają obecnie doprowadzenia mocy chłodniczej na poziomie 10 MW. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie oferuje centralny system chłodzenia na powierzchni kopalni, który umożliwia wykorzystanie najnowszych technologii i najbardziej efektywnych systemów:

 • Urządzenia energetyki skojarzonej / absorpcyjne urządzenia chłodnicze (Clean Development Mechanism)
 • „Chłodzenie swobodne“ - wytwarzanie wody zimnej bez użycia maszyn chłodniczych
 • Wysokowydajne urządzenia chłodnicze o wysokiej efektywności energetycznej bazujące na najnowocześniejszej technologii sprężarek
 • Takie systemy jak „trójkomorowe zasilacze rurowe“ czyli „Pressure Exchange System“ (P.E.S.®) zapewniają powiązanie obiegu wysokiego ciśnienia z obiegiem niskiego ciśnienia na potrzeby klimatyzacji kopalń

Do głównych części składowych wyposażenia klimatyzacji kopalni należą systemy wymienników ciepła P.E.S.® (= wysokociśnieniowy/niskociśnieniowy wymiennik ciepła instalowany pod ziemią), ochładzarka dołowa (zainstalowana pod ziemią) i centralny system chłodzenia (naziemny system chłodniczy na nadszybiu).


ROZWIĄZANIA SPECJALNE DLA KOPALŃ I BRANŻY DRĄŻENIA TUNELI

Systemy chłodzenia powietrzem stanowią idealne rozwiązanie w sytuacji braku wody na potrzeby chłodzenia silników, elementów wyposażenia elektrycznego i płynów hydraulicznych i są stosowane na przykład we wrębiarkach górniczych. Składają się one z agregatu pompowego ze zintegrowanym zbiornikiem cieczy chronionego ramą wykonaną z kształtowników stalowych z osłonami oraz z wymiennika ciepła z wentylatorem służącym do schładzania ogrzanego chłodziwa.

Wymienniki ciepła do chłodzenia gazów powiązane z systemami chłodzonymi wodą chłodzą i osuszają gazy na przykład w systemie usuwania gazów kopalnianych. Obniżona zawartość wilgoci w powietrzu przynosi poważne korzyści poprzez zapobieganie korozji i stratom ciśnienia. Chłodnice gazu są produkowane z klasycznymi wymiennikami ciepła wyposażonymi w miedziane rury gładkie lub alternatywnie jako wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe. Chłodnica może zostać także wykonana ze stali nierdzewnej celem zapobieżenia problemom związanym z korozją.


ANALIZY WYKONALNOŚCI, KONCEPCJA, PROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH DLA KOPALŃ

Od ponad 25 lat grupa SIEMAG TECBERG zajmuje się problematyką klimatyzacji dla górnictwa. Przy współpracy z użytkownikami finalnymi oraz innymi doświadczonymi przedsiębiorstwami, takimi jak Herco Kühltechnik zostały opracowane i wdrożone koncepcje systemów klimatyzacji dla górnictwa. Kompetencje grupy przedsiębiorstw w zakresie realizacji projektów, programowania, dostaw, montażu i uruchamiania zostały potwierdzone przez liczne projekty instalacji chłodniczych dla górnictwa zrealizowane na całym świecie.

Oferujemy ekspertyzę w zakresie wszelkich problemów dotyczących nowych instalacji chłodniczych dla górnictwa włącznie z doposażaniem, modernizacją i rozszerzaniem istniejących systemów klimatyzacji. Na życzenie wykonujemy indywidualne analizy zmierzające do wyznaczenia mocy chłodniczej niezbędnej dla kopalni korzystając z naszego narzędzia „prognozowania klimatycznego” przy uwzględnieniu istniejących koncepcji opracowanych dla wentylacji kopalni w różnych fazach rozwojowych przedsiębiorstwa.

Oferujemy dostosowane do potrzeb użytkownika kompleksowe rozwiązania obejmujące klimatyzację kopalń, tuneli i kawern dla nowych instalacji, projektów doposażeniowych, inwestycji modernizacyjnych i rozszerzających:

 • Ochładzarki dołowe
 • Ochładzarki z wodą lodową
 • Chodnice klimatyzacyjne
 • Urządzenia do schładzania rozgrzanego chłodziwa
 • Pressure Exchange System P.E.S.® (wysokociśnieniowe wymienniki ciepła)
 • Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła i zbiorniki ciśnieniowe
 • Chłodnice gazów
 • Chłodnice hydrauliczne, ochładzarki ścianowe
 • Wielkogabarytowe pompy ciepła
 • Centralne instalacje chłodnicze
alt text