Doradztwo

Wykwalifikowane i kompleksowe wsparcie projektowe - od pierwszego pomysłu do ostatecznej logistyki projektu.

Nasze zespoły inżynierów i specjalistów dysponujące dziesiątkami lat doświadczenia są do dyspozycji klienta w ramach partnerskiej współpracy już na etapie planowania. Pozwala to na wspólne wypracowanie rozwiązań szytych na miarę. Tak ścisła współpraca już na etapie planowania pozwala nam dostarczać praktyczne i korzystne rozwiązania zgodne z indywidualnymi potrzebami naszych klientów.

Sporządzane przez naszych inżynierów i ekspertów opracowania bazujące na skutecznym planowaniu związanym z realizacją konkretnych założeń pozwalają na odpowiedni dobór wszystkich komponentów oraz na płynną realizację procesów w fazie projektowania i realizacji inwestycji. Wynikiem tych działań jest wysoki poziom bezpieczeństwa planowanych przedsięwzięć oraz krótkie terminy realizacji umożliwiające uzyskiwanie przez naszych klientów doskonałych wyników.


Wspieramy naszych klientów w ramach analiz technicznych i ekonomicznych kompleksowych projektów realizując następujące działania:

 • Studium wykonalności
 • Analiza due diligence (analiza, weryfikacja i ocena)
 • Projekty koncepcyjne wyciągów nachylonych i szybowych przy uwzględnieniu międzynarodowych regulacji prawnych
 • Obliczenia związane z cyklami wydobywczymi
 • Statyczne i dynamiczne analizy systemów i komponentów w ramach układów hamulcowych
 • Nadzór budowy i montażu
 • Określanie kapitału i ustalanie kosztów eksploatacyjnych
 • Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Analiza środowiskowa
 • Koncepcja bezpieczeństwa
 • Koncepcje zakładania i wymiany lin
 • Planowanie montażu
 • Modele eksploatacyjne (np. Tunel Gottharda)
 • System zarządzania częściami zamiennymi
 • Systemy nadzoru stanu technicznego
 • Projektowanie urządzeń w ramach systemów automatyki i techniki napędowej
alt text