Technika napędowa

W nowoczesnym górnictwie w ramach transportu szybowego stosuje się dziś wydajne i optymalne pod względem energetycznym maszyny wyciągowe.

ELEKTRYCZNY SYSTEM NAPĘDOWY

System napędowy maszyny wyciągowej obejmuje przetwornicę oraz silnik napędu, tworzące serce układu wyciągowego. Dzięki zastosowaniu własnych programów obliczeniowych wykorzystujących skomplikowane i ukierunkowane na zastosowania górnicze algorytmów firma SIEMAG TECBERG jest w stanie zagwarantować, że system napędowy będzie idealnie dostosowany do wymagań klienta.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej najczęściej dostarczanym systemem napędowym maszyn o mocy >2 MW jest silnik synchroniczny z wzbudzeniem zewnętrznym, zasilany z międzyobwodowej przetwornicy napięcia.

W przypadku maszyn o małej mocy, często wykorzystywanym w wariancie przekładniowym, niejednokrotnie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie silnika asynchronicznego z międzyobwodową przetwornicą napięcia. Z uwagi na konieczność zastosowania dodatkowych komponentów (układy filtrowania i kompensacji), niższą sprawność i większe zużycie energii, stosowanie przetwornic bezpośrednich i maszyn stałoprądowych nie jest raczej zgodne z duchem czasu. W konkretnych przypadkach, gdy takie są wymagania klientów, dostarczamy również jednak tego typu urządzenia.

Oferujemy

  • silniki asynchroniczne
  • silniki prądu stałego
  • silniki synchroniczne
  • przetwornice skonstruowane zgodnie z wymaganiami klientów, od 400 do 6 000 V przy mocy > 13 000 kW
alt text