SIEMAG TECBERG GmbH

Górnicze wyciągi i klimatyzacja – innowacyjne od 1871

Przedsiębiorstwo SIEMAG TECBERG GmbH wspiera swoich klientów na rynkach surowcowych i w zakresie infrastruktury transportowej oferując w skali światowej energooszczędne i inteligentne rozwiązania techniki wyciągowej jako wiodący oferent rozwiązań w tym zakresie.

Tak w odniesieniu do wydobycia rud metali szlachetnych lub metali przemysłowych na potrzeby zaopatrzenia zielonych technologii w niezbędne surowce, jak i do wydobycia soli mineralnych wymaganych do produkcji nawozów sztucznych zintegrowane systemowo kompleksowe rozwiązania SIEMAG TECBERG GmbH bazują na doskonałym inżynieryjnym know-how, rozległych testach systemowych urządzeń uruchamianych na zakładowych stanowiskach do testów pod wysokimi obciążeniami, a także na cyfrowych rozwiązaniach systemowych obejmujących monitorowanie stanu urządzeń i zarządzanie serwisowe.

Poprzez usługi inżynierskie oferowane na podbudowie gruntownej wiedzy technicznej i technicznego know-how (Applied Engineering) przedsiębiorstwo oferuje jako niezależny producent OEM dostawy indywidualnych maszyn i instalacji pokrywających cztery przemysłowe obszary technologiczne:

  • Technika wyciągowa dla kopalń i podziemnych składowisk odpadów
  • Technika transportu poziomego na potrzeby transportu urobku włącznie z techniką przeładunku na przejściu transport poziomy - transport pionowy
  • Technika klimatyzacji i chłodzenia dla kopalń, podziemnych składowisk odpadów i tuneli wielkoprzestrzennych
  • Automatyzacja i napędy

Technika oferowana przez specjalistę w zakresie rozwiązań niszowych bierze swój początek od zakładu kowalskiego powstałego w roku 1871 w Siegerland produkującego narzędzia dla lokalnego górnictwa rudy i hut żelaza. Po wykupieniu udziałów firmy przez personel kierowniczy w roku 2007 Jürgen Peschke obecny CEO - udziałowiec i prezes firmy - utworzył przedsiębiorstwo SIEMAG TECBERG.

Siedziba główna przedsiębiorstwa (TECBERG park) znajduje się w miejscowości Haiger (Niemcy), leżącej na północ od Frankfurtu nad Menem.

alt text