Technologia dozowania

Urządzenia odprowadzające dla zasobników magazynowych do nadawania materiału na przenośniki taśmowe.

Ważnym aspektem transportu materiałów sypkich jest możliwość dokładnego dozowania materiału. W większości przypadków urządzenie odprowadzające zbiornika lub zasobnika silosowego - zależnie od zastosowania użytkowego przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy lub przenośnik płytowy - zapewnia dokładne dozowanie transportowanego nosiwa w odniesieniu do masy i objętości.

Takie urządzenia są stosowane w zmodyfikowanych wykonaniach nie tylko w instalacjach górnictwa odkrywkowego i podziemnego, lecz także w hutnictwie żelaza i stali, a także w przemyśle energetycznym.

Oferujemy następujące urządzenia odprowadzające dla zbiorników

  • przenośniki taśmowe
  • przenośniki łańcuchowe w wykonaniu wzmocnionym
  • przenośniki płytowe
  • przenośniki wstrząsowe przegubowe
alt text