Technologia produkcji i zapewnienie jakości

Uporządkowany i trwały system zarządzania jakością.

Do zakresu naszych usług należy pozyskiwanie i kontrola jakości materiałów w ramach działań inżynieryjnych związanych z projektem oraz niezależne od projektu zarządzanie produktem.

Nasz System Zarządzania Jakością obejmuje nie tylko nasze wewnętrzne procesy, działania prowadzone w warsztatach i oddziałach, lecz także procesy i materiały stosowane przez naszych dostawców i podwykonawców.

Wszystkie produkty, od momentu nabycia materiału do momentu przeglądu końcowego, są poddawane wielokrotnym kontrolom. Dzięki temu można zapewnić identyfikowalność produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Wszelkie wymagane dokumenty przekazujemy naszym klientom w formie certyfikatów, jakie wystawiamy dla naszych produktów.

Poza zapewnieniem wysokich standardów w ramach kontroli materiałów i elementów prowadzimy ciągły proces optymalizacji naszych działań. Wykorzystujemy przy tym działania korygujące i zapobiegawcze prowadzące do poprawy procesów związanych z projektowaniem, produkcją i zarządzaniem.


Wytwarzanie produktów

 • Ocena i audyty dostawców
 • Wybór producentów z podziałem na poszczególne komponenty
 • Wybór najlepszych producentów
 • Duże doświadczenie w produkcji wyspecjalizowanych komponentów
 • TBN200 jako standard funkcjonowania przedsiębiorstwa obowiązujący na całym świecie
 • Certyfikat ISO 9001 jako warunek współpracy z dostawcą


Nadzorowanie produkcji dostawców

 • TBN200 jako obowiązujący na całym świecie standard funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Szczegółowe kontrole jakości w oparciu o indywidualne QCP & SMR
 • Montaż wstępny i testy
 • Kompletny przegląd przed zapakowaniem towaru i realizacją dostawy


Montaż w warsztacie i testy

 • Kontrola wejściowa wszystkich komponentów dostarczanych przez dostawców
 • Zakłady montażowe w Haiger (DE), Tianjin (CHN), Johannesburgu (ZA) oraz w Sydney (AU)
 • Montaż i rozruch wstępny w warsztacie


Opakowanie i transport

 • Standardy międzynarodowe & TBN200
 • Własne opakowania towarów
 • Przygotowanie do transportu droga morską
 • Wielkogabarytowe transporty specjalne (ponadwymiarowy ciężar/szerokość/długość)


System Zarządzania Jakością

Grupa SIEMAG TECBERG od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku regularnie utrzymuje swój System Zarządzania Jakością zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

 • ISO 9001 : 2015
 • ISO 45001 : 2018
alt text