HYDCOM

Monitoring stanu hydrauliki maszyn wyciągowych.

Systemom hamulcowym i hydraulicznym przypada w technice wyciągowej centralna rola. HYDCOM, system monitoringu stanu systemów hydraulicznych został opracowany celem wyeliminowania niezamierzonych przestojów maszyn wyciągowych.

Czujniki zainstalowane w urządzeniach hamulcowych i hydraulicznych umożliwiają nadzór istotnych funkcji maszyny wyciągowej i wykorzystanie danych dotyczących maszyny na potrzeby efektywnego monitorowania stanu. Istotne dane z czujników i maszyn dostępne w systemach dyspozytorskich są cyklicznie pobierane poprzez zakodowane łącze VPN za pośrednictwem rejestratora danych, przenoszone do pamięci pośredniej, a następnie kierowane na serwer chmurowy.

Za pomocą specjalnie opracowanego algorytmu na serwerze chmurowym podejmowana jest automatyczna analiza i ocena danych w czasie rzeczywistym. Wyniki są prezentowane jako czytelne dashbordy, np. na potrzeby analizy przebiegów lub zostają udostępnione do pobrania. Można je wywołać w dowolnym czasie w dyspozytorni kopalnianej i zaprezentować na urządzeniach obrazujących.

Dodatkowo dane dotyczące maszyn zostają przekazane do centrum zdalnego monitorowania SIEMAG TECBERG Remote Monitoring Center. Tutaj dane są gromadzone w wirtualnej maszynie przygotowanej oddzielnie dla każdego klienta i poddawane analizie przez specjalistów firmy SIEMAG TECBERG. Wyniki analizy wykonanej przez specjalistów są regularnie przekazywane użytkownikowi wraz z obszernymi raportami zawierającymi zalecenia dotyczące ewentualnych działań.

Z chwilą gdy system HYDCOM Condition Monitoring stwierdzi odstępstwa wartości w danych docierających z maszyny, generuje bezzwłocznie komunikaty alarmowe przesyłane do interfejsu regulatora prędkości jazdy wyciągu. Ponadto automatycznie wygenerowane komunikaty alarmowe mogą zostać przesłane jako e-mail lub SMS do centrum zdalnego monitorowania Remote Monitoring Center grupy SIEMAG TECBERG lub do dyspozytorni kopalnianej dla umożliwienia wykonania dalszych kontroli funkcji i usunięcia nieprawidłowości przez zakładowy personel serwisowy.

Układy czujnikowe hydrauliki olejowej urządzeń pokładowych zintegrowane w obrębie HYDCOM (przykład)

 • Kontrola Shaft Lift Off (łożyska ślizgowe)
 • Ciśnienie / hydrostatyka
 • Przepływ
 • Drgania
 • Stan płynów
 • Temperatura łożysk

Układy czujnikowe hydrauliki układów hamulcowych zintegrowane w obrębie HYDCOM (przykład)

 • Zabrudzenia cząsteczkowe
 • Zawartość wody (np. w celu wykrywania przecieków)
 • Poziom oleju
 • Poziom
 • Pozostały czas przestoju
 • Ciśnienie

Inne: Naszym klientom możemy także zaoferować system HYDCOM On-Premise jako rozwiązanie monitoringowe zainstalowane lokalnie w zakładzie użytkownika, w przypadku którego dane dotyczące maszyn nie opuszczają granic zakładu. Dodatkowe zintegrowanie HYDCOM z modułem planowana czynności utrzymania ruchu w obrębie naszego cyfrowego systemu zarządzania serwisem gwarantuje użytkownikowi długofalową i efektywną ochronę wartości dokonanych inwestycji.

alt text