Bezprzewodowa komunikacja w szybie

Verlässliche Kommunikation von und zu Fördermitteln.

Bezprzewodowa komunikacja w szybie

Monitorowanie wyposażenia wyciągowego i komunikacja w jego obrębie to istotny aspekt nowoczesnego górnictwa.

Systemy komunikacji bezprzewodowej można wykorzystywać w celu nawiązywania połączeń głosowych z operatorami maszyn wyciągowych, monitorowania naczyń wyciągowych i zamknięć skipów, przenoszenia pomiarów obciążeń lin dostarczanych przez urządzenia pomiarowe, a nawet do zdalnej obsługi maszyny w ramach przeglądów i czynności serwisowych. Komunikacja z wyposażeniem transportowym ma istotne znaczenie w przypadku przewozu osób i cykli realizowanych podczas przeglądów.

Należy tutaj uwzględniać uwarunkowania panujące w konkretnych szybach i maszynach wyciągowych. Firma SIEMAG TECBERG wyróżnia, w zależności od miejsca zastosowania, dwie różne metody bezprzewodowej komunikacji z wyposażeniem wyciągowym. Z jednej strony jest to komunikacja radiowa, z drugiej - integracja sygnałów w linach wyciągowych. Integralność systemów komunikacyjnych ma fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort pracy. Za pomocą tych systemów można na przykład przekazywać dane z urządzeń rejestrujących siły obciążające liny do operatorów maszyn, z urządzeń monitorujących skipy, a nawet realizować zdalne sterowanie maszyny z pomostu rewizyjnego lub z naczynia.

Oferujemy

Instalacje radiowe, jak również integrację sygnałów w liny maszyn wyciągowych, umożliwiających komunikację głosową i wymianę sygnałów.

alt text