Automatyzacja i napędy

Zaopatrzenie w energię - napędy - automatyzacja - technika sygnałowa i komunikacyjna

Urządzenia automatyzacji procesów i napędy stanowią w obrębie pionu techniki wyciągowej istotny element usług inżynieryjnych oferowanych przez grupę SIEMAG TACBERG. Aktualny stan techniki reprezentują obecnie bezpieczne, przyjazne dla środowiska i efektywne kosztowo rozwiązania zaopatrzenia w energię dla ciągów napędowych i związana z tym integracja systemowa wyposażenia automatyzacji i maszyn napędowych w odniesieniu do urządzeń wyciągowych.

Integracja systemowa obejmuje dostawę komponentów oferowanych przez poddostawców włącznie z koordynacją wszelkich interfejsów, co oznacza wykorzystanie wyposażenia dostarczonego przez obcych producentów w obrębie systemu sterowania, na przykład w odniesieniu do systemu sterowania czynnościami załadunku i rozładunku. Na podstawie projektu technicznego SIEMAG TECBERG może na życzenie klienta integrować układy napędowe wszystkich znanych dostawców urządzeń elektrycznych. Tym samym przedsiębiorstwo SIEMAG TECBERG nie jest związane z żadnym konkretnym dostawcą silników i może projektować systemy w sposób optymalny, oferując swoje rozwiązania jako integrator systemów niezależnie od dostawcy napędów.

Na bazie swojej rozległej ekspertyzy w zakresie techniki sygnalizacji szybowej i systemów komunikacji dla górnictwa firma SIEMAG TECBERG oferuje ponadto opracowanie i dostawę wszystkich typowych komponentów wyposażenia komunikacji dla szybów i urządzeń wyciągowych w kopalniach.

alt text