Montaż na miejscu i instalacja

Specjaliści SIEMAG TECBERG dysponują know-how zdobytym w ramach prac montażowych i serwisowych podczas realizacji ponad 1000 projektów.

Nasze portfolio usług technicznych obejmuje nadzór montażu w miejscu zainstalowania urządzeń oraz rozruch urządzeń objętych zakresem naszej dostawy podejmowany przez wykwalifikowanych fachowców. Opracowujemy także szczegółowy harmonogram montażu przy ścisłej współpracy ze zleceniodawcą uwzględniający fazy realizacji pełnej inwestycji i zapewniamy dotrzymanie tego harmonogramu, a tym samym terminowe i efektywne uruchomienie produkcji.


OFERUJEMY

  • Montaż i uruchomianie wszelkich podzespołów, urządzeń i wyciągów szybowych w zastosowaniach górniczych
  • Realizację przeglądów, prac konserwacyjnych, napraw, a także analiz usterek oraz prac związanych z usuwaniem usterek na komponentach wyciągów szybowych (w obszarach nadziemnych i podziemnych)
  • Montaż, uruchomienie i zdalny nadzór nad systemami hamowania
  • Diagnostykę i okresowe przeglądy np. systemów hamowania
  • Dokumentację wyników diagnoz wraz z formułowaniem zaleceń zmierzających do optymalizacji procesów
  • Fachowe porady w zakresie usług serwisowych, a także dostaw części zamiennych
alt text