Technika poziomego przenoszenia materiałów sypkich łącznie z technologią kopertową od poziomego do pionowego

DOSTAWCA SYSTEMÓW TECHNOLOGII TRANSPORTU POZIOMEGO.

Dzięki założeniu w roku 2019 spółki TECBERG HESE GmbH oraz wysoko wykwalifikowanemu sztabowi inżynierów i ekspertów w dziedzinie technologii transportu urobku, grupa SIEMAG TECBERG rozszerza swoje kompetencje w zakresie technologii transportu pionowego o technologię transportu poziomego z przeznaczeniem do kopalń podziemnych i odkrywkowych, zakładów energetycznych, hutnictwa żelaza i stali oraz zakładów przetwórstwa kamienia i surowców pochodzenia naturalnego.

Dzięki temu grupa SIEMAG TECBERG posiadać będzie kompetencje producenta oryginalnego wyposażenia w dziedzinie technologii transportu poziomego i będzie mogła oferować ciekawe rozwiązania w zakresie technologii przeładunku i transportu urobku oraz materiałów sypkich.

Klientom grupy SIEMAG TECBERG z branży górniczej pozwoli to również skorzystać z różnych rozwiązań w zakresie stacji przesypowych poziomych i pionowych systemów transportu.

Wszystkie nasze usługi bazują na kompleksowym projektowaniu we wszystkich branżach, integrującym wszystkie komponenty.

NASZA OFERTA

Doradztwo, badania, projektowanie, inżynieria, dostawa, montaż/demontaż i serwis dla następujących produktów OEM ...

  • Przenośniki taśmowe
  • Przenośniki pionowe
  • Obudowane przenośniki taśmowe
  • Głowice przesuwne
  • Bębny napędowe przenośników taśmowych
  • tacje przeładunkowe i przesypowe
  • Napędy pomocnicze TT
  • Pętlice do naciągania taśm przenośników, pętlice rezerwowe
alt text