Jedno- i wielolinowe wciągarki cierne

Bezpieczne i efektywne zakładanie i wymiana lin.

Pierwsze założenie lin i późniejsza ich wymiana należą do coraz bardziej ryzykownych prac w szybie. Obecnie, w większości przypadków eksploatowane są wyciągi szybowe wielolinowe o dużej głębokości ciągnienia.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy pracach związanych z zabudową i wymianą lin, należy stosować odpowiednie wyposażenie pomocnicze. Wyposażenie to obejmuje w szczególności wciągarki cierne, zarówno zabudowane na naczepie, jak i samojezdne. Zasada działania wciągarki ciernej polega na przenoszeniu sił z dwóch bębnów na linę przy wykorzystaniu sił tarcia.

Dzięki tym wciągarkom można nie tylko zawieszać liny w szybach, lecz także je z nich wyciągać. Napęd dwóch bębnów ciernych zapewnia wydajny silnik elektryczny umieszczony na dwóch przekładniach planetarnych, które pracują w zsynchronizowany sposób dzięki wałowi przegubowemu znajdującemu się po stronie napędu. Wszelkie procesy są sterowane i nadzorowane ze stanowiska operatora. Dzięki wymiennym okładzinom bębnów można wykorzystywać wciągarki cierne z linami o różnych średnicach. Skośne ustawienie bębnów ciernych z odpowiednimi okładzinami umożliwia także bezpieczne zakładanie lin o przekroju okrągłym i płaskim.


Właściwości techniczne

  • Możliwość jednoczesnej obsługi wszystkich lin
  • Możliwość zawieszania i wciągania lin
  • Możliwość zastosowania w różnych lokalizacjach
  • Proste przeglądy i czynności konserwacyjne
  • Wymienne okładziny bębnów
  • Możliwość zastosowania z linami o różnej średnicy
  • Możliwość zakładania lin o przekroju okrągłym i płaskim


Dane techniczne

  • Ilość lin: 1 - 10
  • Siła wciągania: od 30 do 1 830 kN
  • Średnica liny: od 25 do 63 mm
alt text