Certyfikaty

POMYŚLNA RECERTYFIKACJA "NOWEGO" SYSTEMU ZARZĄDZANIA.

W 2021 r. firma SIEMAG TECBERG całkowicie zrewidowała swój zintegrowany system zarządzania. Zarówno mapa procesów, jak i poszczególne procesy zostały zaktualizowane zgodnie z rozwojem organizacji.

Ponadto, dokumentacja i forma prezentacji danych zostały technicznie zmodernizowane. W trakcie tej rewizji zintegrowano również dwa niedawno dodane zakłady w Berlinie i Gelsenkirchen.

Znowelizowany zintegrowany system zarządzania został poddany audytowi przez DQS w formie audytu recertyfikacyjnego we wrześniu 2021 roku zgodnie z przepisami ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018. Nowe certyfikaty są dostępne do pobrania tutaj.

Certyfikaty do pobrania

Quality Management System Proszę kliknąć ...
Occupational Health and Safety Management System Proszę kliknąć ...
Safety Checklist Contractors Proszę kliknąć ...
Participation in the global GS1 System Proszę kliknąć ...
alt text