AUTOMATYZACJA, WIZUALIZACJA, MONITORING UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZDALNE SYSTEMY KONTROLI

Bezpieczna i niezawodna integracja systemu, eksploatacja i układy monitorowania pracy maszyn wyciągowych - wszystko od jednego producenta.


INTEGRACJA W SYSTEMIE

Dostawa komponentów zewnętrznych wraz z koordynacją wszelkich punktów podłączenia w ramach całego systemu, tzn. integracja elementów dostarczanych od dostawców zewnętrznych w układzie sterowania, na przykład w układzie sterowania systemu załadunku i rozładunku.


REGULATORY JAZDY I UKŁADY STEROWANIA WYCIĄGAMI

Układy sterowania wciągarek (maszyny bębnowe), których typoszeregi zostały dopuszczone zgodnie ze standardem TAS oraz przetestowane zgodnie z wymaganiami IEC 61508 pracujące z prędkościami od poniżej 3 m/s do prędkości ustawianych za pomocą regulatorów jazdy na poziomie > 20 m/s (maszyny bębnowe i maszyny wyciągowe KOEPE).


WIZUALIZACJA

Prezentacja całej maszyny, załadunek i rozładunek, hamulce, statusy eksploatacyjne maszyny (wartości temperatury, ciśnienia, prędkości, dane produkcyjne itp.). CCTV (Closed Circuit Television = systemu monitoringu kamerowego) na istotnych odcinkach maszyn.


ELEKTRYCZNY UKŁAD STEROWANIA SYSTEMAMI HAMOWANIA

Możliwość zastosowania różnych systemów sterowania, których typoszeregi zostały dopuszczone zgodnie ze standardem TAS oraz przetestowane zgodnie z wymaganiami IEC 61508 w hamulcach pneumatycznych i hydraulicznych wraz z dostawą osprzętu wielu znanych producentów systemów automatyki.


ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH I UROBKU

Załadunek i rozładunek jednostek transportowych do naczyń wyciągowych, załadunek i rozładunek jednostek transportowych z zastosowaniem naczyń wyciągowych wielkogabarytowych. Załadunek urobku z wykorzystaniem przenośników taśmowych, a także układu automatycznego sterowania.

alt text