Technika chłodzenia i wentylacji dla kopalni, podziemnych składowisk odpadów i dużych systemów tunelowych

Ciśnieniowe wymienniki ciepła / wymienniki ciepła wysoko- i niskociśnieniowe - ochładzarki dołowe - główne wentylatory kopalniane.

Eksploatacja coraz głębiej położonych złóż oraz zwiększająca się ilość ciepła odpadowego wynikająca z postępującej mechanizacji kopalni stanową coraz większe wyzwanie dla podziemnych systemów klimatyzacji. Nowoczesne i wydajne zakłady wydobywcze wymagają niejednokrotnie zastosowania układów chłodzenia o mocy chłodniczej przekraczającej 20 MW. Stosując chronione prawem patentowym Podajniki P.E.S. grupa SIEMAG TECBERG dysponuje najnowocześniejszymi systemami chłodzenia kopalń i tuneli dostępnymi na rynku.

Dane techniczne

Niewielki wzrost temperatury wody lodowej <0,5°C
Transport medium o mocy chłodniczej do 20 MW przy zastosowaniu jednego urządzenia
Redukcja ciśnienia hydrostatycznego z 150 bar przy użyciu jednego Podajnika P.E.S.
Modułowa konstrukcja pozwala na stopniową rozbudowę układu w zależności od wielkości zapotrzebowania mocy chłodniczej
Stały i niezmienny współczynnik sprawności przez cały okres eksploatacji
Bardzo krótki czas przestoju przy pracach konserwacyjnych
Zapotrzebowanie na niewielką powierzchnię użytkową

Podajnik P.E.S. umożliwia przepływ medium między obiegami wysokiego i niskiego ciśnienia w obu kierunkach. W systemie klimatyzacji centralnej wyrobisk dołowych Podajnik P.E.S. pełni rolę pośrednika między powierzchniową stacją klimatyzacyjną, która wytwarza i dostarcza zimną wodę do wyrobisk dołowych rurociągami szybowymi pod wysokim ciśnieniem, a podziemną siecią rurociągów dostarczających zimną wodę pod niskim ciśnieniem do przodkowych lub ścianowych chłodnic powietrza. Na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz kilkudziesięciu zaprojektowanych oraz zrealizowanych układów technologicznych opracowujemy najnowocześniejsze oraz optymalne ekonomicznie rozwiązania w zakresie schładzania podziemnych wyrobisk górniczych i tuneli.

Oferujemy

Instalacje klimatyzacyjne stosowane w górnictwie i budowie tuneli
Podajniki P.E.S. stosowane w układach klimatyzacji kopalń

alt text