Ośrodek szkoleniowy "Cold Oak"

Technikum „COLD OAK“ stanowi innowacyjny ośrodek treningowy i szkoleniowy SIEMAG TECBERG.

Decydującym czynnikiem warunkującym efektywne uruchomienie i dalszą eksploatację urządzeń transportowych jest wczesne szkolenie personelu działów produkcyjnych, serwisowych i działów utrzymania ruchu. W roku 2011 na terenie siedziby głównej przedsiębiorstwa SIEMAG TECBERG (Tecberg Park) uruchomiony został jedyny w swoim rodzaju i unikalny w skali światowej symulator maszyn wyciągowych.

Technikum „COLD OAK“ jako innowacyjny ośrodek treningowy i szkoleniowy jest zintegrowane z widocznym z oddali rusztowaniem wyciągowym i dysponuje unikalnym w skali światowej symulatorem systemu sterowniczego maszyny wyciągowej. Bazując na tych nowoczesnych możliwościach testowych i szkoleniowych oferujemy naszym klientom treningi i szkolenia dla maszynistów wyciągowych oraz personelu utrzymania ruchu i serwisu zakładowego.

W inspirującej atmosferze pracownicy delegowani przez zakład zapoznają się na zoptymalizowanym interfejsie Human-Machine (HMI) ze wszystkimi stanami roboczymi maszyn celem zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy urządzeń wyciągowych. Tutaj istnieje możliwość przećwiczenia w niemal realnych warunkach nie tylko wszystkich standardowych czynności obsługowych, lecz także ingerencji specjalnych, takich jak ponowne uruchomienie urządzeń wyciągowych po przestoju.

W ten sposób razem z zakładem produkcyjnym zapewniamy warunki dla sprawnego uruchomienia i późniejszej bezproblemowej eksploatacji naszych urządzeń wyciągowych.


Korzyści dla przedsiębiorstwa

  • Gruntowne szkolenie i instruktaż pracowników klienta przed uruchomieniem urządzeń wyciągowych
  • Maksymalna operacyjność wyposażenia technicznego w zakładzie użytkownika począwszy od uruchomienia urządzenia wyciągowego na bazie poziomu integralności bezpieczeństwa 3 dla układu sterowania urządzeń
  • Bezpieczna i efektywna praca urządzeń wyciągowych bazująca na zaawansowanym interfejsie człowiek – maszyna
  • Efektywne wykorzystanie personelu utrzymania ruchu.
  • Kompletne i klarowne materiały szkoleniowe i dokumentacja

Ihre Vorteile

  • Umfassende Schulung und Einweisung Ihrer Mitarbeiter bereits vor Inbetriebnahme
  • Maximale Anlagenoperativität vor Ort direkt ab Start Ihrer Förderanlage auf Basis Sicherheits-Integritätslevel 3 der Anlagensteuerung
  • Sicherer und effizienter Förderbetrieb auf Basis weit fortentwickelter Mensch-Maschine-Schnittstellen
  • Effizienter Einsatz von Instandhaltungspersonal
  • Vollständiges und übersichtliches Schulungsmaterial / Dokumentation
alt text