Układ zasilania w energię

Transformatory i rozdzielnie średniego i niskiego napięcia zapewniające niezawodne zasilanie instalacji w energię elektryczną.

TRANSFORMATORY

Transformatory wykorzystuje się w celu dostosowania się do napięcia dostarczanego z sieci klienta potrzebnego do napędzania maszyn i zasilania urządzeń peryferyjnych. W różnych krajach układy technologiczne są eksploatowane z różnym poziomem napięcia. W celu optymalizacji układów technologicznych klienta SIEMAG TECBERG oferuje kompleksową dostawę wymaganych transformatorów, integrując je w poszczególnych systemach. W ramach tych dostaw wykorzystujemy, zgodnie z życzeniem klientów, produkty uznanych światowych producentów lub też produkty lokalnych dostawców.

Oferujemy

Transformatory pomocnicze, wzbudzenia i przekształtnikowe od 200 kVA do 5 MVA z rdzeniem aluminiowym (AL) lub miedziowym (CU).

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

Projekt i wykonanie rozdzielnic niskiego napięcia podlegają różnym uwarunkowaniom i określonym wymaganiom klientów. Podczas gdy jedni klienci życzą sobie prostych koncepcji rozdzielni niskiego napięcia, inni chcą otrzymać rozwiązania z najwyższej półki, takie jak np.: rozdzielnice typu MCC 4b, z osobnymi polami i oddzielnymi wyjściami. Standardowe wyposażenie zasilania średnionapięciowego obejmuje również układy zasilania awaryjnego z odpowiednimi akumulatorami. W ramach realizacji projektów zgodnie z wytycznymi klientów uwzględnia się również np. drugie źródło zasilania w celu wykorzystywania dużych generatorów Diesla w ramach zasilania awaryjnego. Na projekt i wykonanie urządzeń wpływ mają indywidualne życzenia klientów.

Oferujemy

Rozdzielnice niskiego napięcia 400 V - 550 V / 50 Hz lub 60 Hz

ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Maszyny wyciągowe to urządzenia wymagające w ramach całej sieci osobnych rozwiązań. Są to bowiem systemy, które należy traktować jako samodzielne systemy technologiczne. Z tego względu dla maszyn wyciągowych w sieci energetycznej klienta instaluje się osobne rozdzielnie i rozdzielnice średniego napięcia. Urządzenia te umożliwiają rozdzielanie energii do systemów napędowych i urządzeń peryferyjnych poszczególnych systemów automatyki (np. regulatora jazdy, Urządzenia Sygnalizacji Szybowej). Firma SIEMAG TECBERG oferuje również dostawy tych odpowiednio sparametryzowanych rozdzielni średniego napięcia, dostosowanych do konkretnych maszyn wyciągowych i powiązanych z nimi urządzeń.

W ramach realizacji uwzględniamy wymagania i życzenia klientów związane z metodami izolacji (powietrze lub gaz) oraz preferowanych przez nich producentów. W ramach projektowania urządzeń uwzględniamy również przepisy lokalne (na przykład w odniesieniu do zasilania redundantnego)..

Oferujemy

Poszczególne rozłączniki mocy, kompleksowe układy średniego napięcia z 16 polami rozdzielni i redundantnym układem zasilania.

alt text