Urządzenie podciągająco-klemujące

Obsługa wszystkich lin wyciągowych w ramach jednego cyklu.

Obsługę wielolinowych maszyn wyciągowych KOEPE ułatwia w istotny sposób zastosowanie urządzeń podciągająco-klemujących. Tego typu urządzenie jest w stanie jednocześnie zaciskać i przytrzymywać, a także unosić i opuszczać wszystkie liny przedziału szybowego bez zbędnych przygotowań.

Urządzenie można zaprojektować w taki sposób, aby wytrzymało maksymalne obciążenie lin. Dzięki wielokrotnemu uchwyceniu lin ciężar można przemieszczać na dowolnie długich odcinkach.

Urządzenie podciągająco-klemujące przechowuje się w odpowiednim miejscu, w którym można je odpowiednio zabezpieczyć przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi. Z takiego miejsca urządzenie można przemieszczać w odpowiednie przedziały szybowe, ustawiając je zgodnie z przewidzianym kierunkiem pracy. Położenie urządzenia można również zmieniać za pomocą układu hydraulicznego.


Właściwości techniczne

  • Jednoczesne podciąganie i opuszczanie lin transportowych
  • Unoszenie i obniżanie w przedziale szybowym z maksymalnym obciążeniem
  • Możliwość zastosowania ze wszystkimi typami lin o okrągłym przekroju
  • Bezpieczny i chroniący materiał liny sposób serwisowania
  • Możliwość wykorzystania w 2 przedziałach szybowych w ramach jednego lub dwóch układów wyciągowych danego szybu


Dane techniczne

  • Ilość lin: 1-6
  • Siła wciągania: od 200 do 2 500 kN
  • Średnica liny: od 19 do 74 mm
alt text