Przewoźne wyciągi szybowe

Samojezdne urządzenie jezdne i pomocnicze.

Przewoźny wyciąg szybowy wykorzystuje się jako urządzenie jezdne i pomocnicze w ramach przeglądów szybów wyciągowych oraz jako urządzenia stosowane w sytuacjach awaryjnych do ratowania ludzi. Urządzenie skonstruowano zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach przemysłu górniczego.

Poza tym posiada ono wszelkie dopuszczenia organów nadzoru górniczego. Dzięki dopuszczeniu do publicznego ruchu drogowego urządzenie można wykorzystywać w uniwersalny sposób w różnych szybach. Podobnie jak mobilny dźwig, przewoźny wyciąg szybowy jest wyposażony w wysięgnik, wychylny lub stały, dzięki któremu urządzenie można ustawić w wymaganym położeniu roboczym. Komunikację między osobami znajdującymi się w urządzeniu transportowym a operatorem wciągarki szybowej zapewnia telefon, którego przewody zintegrowano w linie wyciągowej.


Właściwości techniczne

  • Wciągarka ratunkowa
  • Możliwość zastosowania w ramach przeglądów i prac konserwacyjnych
  • Możliwość zastosowania w szybach pozbawionych odpowiedniej infrastruktury
  • Maszyna wyciągowa z wbudowanym agregatem napędowym


Dane techniczne

  • Maks. głębokość szybu: 1 300 m
  • Maks. obciążenie liny: 50 kN
  • Prędkość pojazdu ciężarowego: 80 km/h
alt text