Zarządzanie usługami

Efektywne planowanie, kontrola i monitorowanie wszystkich działań konserwacyjnych z uwzględnieniem niezbędnych zasobów, jak również raportowanie zdarzeń konserwacyjnych i historii zakładu.

Oprogramowanie zarządzania serwisowego (Service-Management-Software) TECBERG digital wspiera użytkownika urządzeń technicznych w działaniach zmierzających do zapewnienia dyspozycyjności eksploatowanych urządzeń, maszyn i narzędzi, i obniżenia kosztów utrzymania ruchu.

Zarówno części składowe urządzeń krytyczne z punktu widzenia utrzymania ruchu, jak i powtarzające się czynności utrzymania ruchu są przetrzymywane w systemie w postaci przejrzystych stron z danymi bazowymi. Dynamiczny nadzór terminów informuje w porę o przewidywanych czynnościach utrzymania ruchu i automatycznie uwzględnia wprowadzone do systemu terminy planowane i wymagane środki. Bazując na indywidualnie dopasowanej macierzy urządzeń i planach roboczych oprogramowanie zarządzania serwisowego prowadzi użytkownika przez czynności inspekcji, konserwacji i utrzymania ruchu.

Za pomocą odpowiednich interfejsów można powiązać elementy składowe tego systemu bezpośrednio z systemem kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem EPR, co zapewnia automatyczne generowanie zamówień z chwilą osiągnięcia minimalnego stanu magazynowego części. Zintegrowane narzędzie raportujące sporządza pełny wykaz danych historycznych i poprzez szczegółowe protokoły dostarcza informacje dotyczące wszystkich przeprowadzonych czynności utrzymania ruchu. Obszerne analizy zawierają przejrzyste dane dotyczące kosztów, przedziałów międzykonserwacyjnych oraz zapotrzebowania części zamiennych.

Korzyści dla użytkownika urządzeń technicznych

 • Podwyższone bezpieczeństwo i dyspozycyjność i odpowiednia dokumentacja
 • Podwyższenie efektywności i sprawności
 • Integracja dalszych urządzeń
 • Wsparcie dla nowoczesnych strategii utrzymania ruchu (np. uzależnienienie od stopnia obciążenia uwzględniające stan technczny urządzeń)
 • Dokumentacja wszystkich przebiegów serwisowych oraz decyzji zarządzania majątkiem trwałym
 • Przegląd i możliwość analizy zależności między historią użytkowania instalacji, jej obciążeniem produkcyjnym i kosztami

Korzyści z punktu widzenia serwisu urządzeń

 • Ocena i polepszenie rentowność strategii serwisowych
 • Szybka diagnostyka i rozpoznanie nieprawidłowości przy wystąpieniu zakłóceń produkcji
 • Optymalny wkład środków
 • Ustawiczne udoskonalanie strategii konserwacji i utrzymania ruchu
 • Opracowanie bazy wiedzy dla instalacji procesowej
 • Optymalizacja dyspozycyjności części zamiennych dzięki dokładnym danym statystycznym dotyczącym zużycia części
alt text