Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe dla różnych zastosowań.

W górnictwie podziemnym oraz w branży drążenia tuneli urobek zostaje przetransportowany z wyrobiska za pomocą przenośników taśmowych do miejsca rozładunku. W przypadku tej techniki transportu urobku wykorzystywane są różne koncepcje napędów głównych i pośrednich oraz metody przeładunku i nadawy surowców.

Wielkie stacjonarne instalacje taśmociągowe można optymalizować przez zwiększenie mocy zainstalowanej, a także przez przedłużenie lub skrócenie przenośników taśmowych. Obok takich zastosowań oferowane są także dalsze rozwiązania dla przemysłu stalowego, hutnictwa i zakładów energetycznych.

Są one dostosowane do rud i kruszyw o różnej ziarnistości i gęstości nasypowej i znajdują zastosowanie w instalacjach nawęglania i odpopielania.


OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE WYPOSAŻENIE:

 • Stacje napędowe z napędami jedno-, dwu- i trójbębnowymi
 • Pośrednie stacje napędowe - wykonanie zależnie od przeznaczenia użytkowego
 • Stanowiska nawrotne, w razie potrzeby z napędami
 • Pętle taśmowe i zasobnikowe

Technologie dla energetyki:

 • W pełni zautomatyzowane instalacje nawęglania i odpopielania
 • Urządzenia transportowe dla zasobni węglowych z kompletnym wyposażeniem odpylającym
 • Okapslowane przenośniki taśmowe ze zintegrowanym przenośnikiem łańcuchowym czyszczącym do zasilania młynów
 • Odpylacz mokry ze zgarniaczem poniżej kotła

W przemyśle stalowym i hutnictwie

 • Przenośniki taśmowe z odpowiednio ukształtowanymi mostami taśmowymi w wykonaniu otwartym lub zamkniętym
 • Instalacje namiarowania wielkich pieców dla wymaganych substancji pomocniczych
 • Przenośniki korytowe zgarniakowe w wykonaniu zamkniętym
alt text