Kompetencje

Niezależne dostawy systemowe i integracja systemowa nowoczesnych technologii wyciągów szybowych na całym świecie.

Jako niezależny oferent i integrator systemów przedsiębiorstwo SIEMAG TECBERG oferuje kompletne rozwiązania techniki wyciągowej w postaci maszyn wyciągowych i urządzeń do transportu ładunków ciężkich, a także urządzenia klimatyzacji kopalń i tuneli - wszystko z jednego źródła.

Główne kompetencje SIEMAG TECBERG obejmują ofertę usług bazującą na własnym know-how w zakresie consultingu, inżynierii, technologii produkcji i zapewnienia jakości, montażu produktów, integracji systemowej, montażu w zakładzie użytkownika oraz rozruchu, a także koncepcji serwisowych.

Consulting wspiera klientów zarówno w odniesieniu do oceny technicznej jak i ekonomicznej kompleksowych projektów.

SIEMAG TECBERG reaguje tym samym na zapotrzebowanie rynku, na którym poszukiwane są rozwiązania urządzeń wyciągowych dla górnictwa w postaci instalacji kompleksowych o zdefiniowenej rocznej zdolności wyciągowej. Tym samym wymagane jest aby maszyny produkcyjne i urządzenia wyciągowe były projektowane dla wydajności odpowiadających dokładnie planowanemu wydobyciu ustalonemu przez klienta.

Jako w chwili obecnej jedyny w skali światowej dostawca urządzeń techniki wyciągowej firma SIEMAG TECBERG instaluje z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik montażowych kompletny zestaw urządzeń na stanowiskach do testów pod wysokim obciążeniem, aby zapewnić nienaganne współdziałanie komponentów mechanicznych, hydraulicznych i techniczno-napędowych z układami automatyzacji i udokumentować ten stan w przebiegu funkcjonalnego odbioru zakładowego.

Urządzenia wyciągowe przetestowane w ten sposób i poddane wstępnej parametryzacji zapewniają optymalizację montażu w zakładzie użytkownika i skracają czasy uruchomienie w miejscu zainstalowania urządzeń.

Ponieważ klient w przebiegu planowania czasów produkcji wychodzi od maksymalnej efektywności urządzeń i ich dyspozycyjności firma SIEMAG TECBERG zapewnia nie tylko najwyższą jakość urządzeń, lecz także dopasowane koncepcje serwisu celem zaspokojenia dążeń dyrekcji zakładów górniczych do utrzymania wartości podjętych inwestycji z uwzględnieniem optymalnej oczekiwanej żywotności produktu.

alt text