Komitet Wykonawczy

Jürgen Peschke (D)

 • *1964
 • Jako właściciel i CEO grupy SIEMAG TECBERG Jürgen Peschke jest odpowiedzialny za strategiczne zorientowanie grupy
 • Jürgen Peschke kieruje centralnymi funkcjami biznesowymi oraz podległymi mu bezpośrednio pracownikami szczebla kierowniczego odpowiednich działów (dział personalny, finanse, dział umów, zaopatrzenie, kierownictwo projektów)
 • Przed wykupieniem w roku 2007 na zasadach Management-Buy-Out (MBO) pionu działalności przedsiębiorstwa obsługującego górnictwo był on od roku 1999 dyrektorem firmy SIEMAG, jednego z przedsiębiorstw oferujących systemy logistyczne dla przemysłu górniczego i metalurgicznego należących do grupy SMS
 • Do ówczesnego zakresu obowiązków Jürgena Peschke w grupie SMS należało sprawowanie kierowniczych funkcji w pionie obsługującym przemysł hutniczy, zwłaszcza walcownie gorące SMS/instalacje SMS do produkcji kęsisk - Compact Strip Production (CSP)
 • Swoją karierę zawodową Jürgen Peschke rozpoczął od objęcia funkcji specjalisty ds. rozwoju przedsiębiorstwa w grupie SMS w Düsseldorfie(1991), w ramach której opracowywał wewnętrzne projekty dla zarządu grupy SMS
 • W roku 1990 Jürgen Peschke ukończył studia magisterskie na wydziale inżynierii, gospodarki i nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Technicznym Darmstadt w Hesji

Ian Michael Bailey (UK)

 • *1960
 • Jako współwłaściciel grupy SIEMAG TECBERG Ian Bailey zajmuje się w komitecie wykonawczym grupy obsługą rynku techniki wyciągowej w krajach angielskojęzycznych
 • Przy głównym punkcie ciężkości jego działań obejmującym rynki południowej Afryki, Ameryki północnej i Australii reprezentuje on interesy grupy jako przewodniczący lokalnych gremiów kierowniczych tamtejszych przedsiębiorstw filialnych SIEMAG TECBERG w większości reprezentujących markę WINDER CONTROLS
 • Przed przejściem w roku 2007 do niemieckiej centrali Ian Bailey sprawował w latach 2001- 2006 funkcję dyrektora głównego SIEMAG Blanes w Afryce Południowej odpowiedzialnego za strategiczną organizację i postęp projektów budowy szybów wydobywczych w regionie Subsahary w Afryce
 • Przed przejściem do SIEMAG w roku 2003 Ian Bailey prowadził jako partner zarządzający grupy Blanes & Engineers w Afryce Południowej przedsiębiorstwo serwisowe dla klientów eksploatujących wielkie urządzenia wyciągowe, zwłaszcza serwis lin dla Bridon International; to przedsiębiorstwo Ian Bailey odsprzedał firmie SIEMAG w 2003 roku
 • Poprzednio Ian Bailey piastował różne stanowiska jako inżynier projektowy i inżynier odbioru technicznego w firmie Winder Controls w Afryce Południowej, pracował także jako młodszy inżynier w firmie East Rand Proprietary Mines również w Afryce Południowejig
 • Ian Bailey jest dyplomowanym inżynierem budowy maszyn, który ukończył studia zarządzania biznesowego w Henley Management College w Anglii
 • Ian Bailey dysponuje gruntowną wiedzą obejmującą problematykę wydobycia szybowego “Deep Mining“

Armin Heller (D)

 • *1960
 • Armin Heller reprezentuje w komitecie wykonawczym grupy SIEMAG TECBERG pion automatyzacji i technologii napędów
 • Od czasu gdy na początku lat 2000 automatyzacja i technologia stały się integralną częścią systemów produkcyjnych Armin Heller sterował z centrali przedsiębiorstwa rozbudową odpowiednich zasobów technicznych i pilotował inicjatywy rozwoju produkcji przy współpracy ze szkołami wyższymi i dostawcami systemów elektrycznych i elektronicznych
 • Armin Heller jest dyrektorem centrali SIEMAG TECBERG i przedsiębiorstw podległych w Rosji i w Polsce
 • Do firmy SIEMAG przeszedł w roku 1985 rozpoczynając pracę jako inżynier odpowiedzialny za oprogramowanie i rozruch techniczny w zastosowaniach obejmujących rozwiązania transportowe i logistyczne dla hut i stalowni wykorzystujące wyposażenie techniczne dostarczone przez grupę SMS
 • Armin Heller ukończył studia w roku 1985 na Uniwersytecie w Siegen uzyskując dyplom elektroinżyniera
 • Armin Heller dysponuje szczególną wiedzą fachową na polu automatyzacji i napędów dla zastosowań wyciągowych spełniających wymagania bezpieczeństwa SIL(S.I.L. Safety Integrity Level) poziomu II i III
alt text