URZĄDZENIA ZAŁADOWCZO-ROZŁADOWCZE

Efektywny załadunek i rozładunek dla maksymalnej optymalizacji górniczych operacji transportowych.

Skipowe urządzenia załadowcze i rozładowcze składają się zależnie od rodzaju nosiwa i instalacji zbiornikowych z urządzeń odprowadzających, poziomych przenośników taśmowych, zsuwni rozdzielczych oraz zbiorników obmiarowych urobku i kieszeni skipowych. Zadaniem takiego wyposażenia jest napełnianie i opróżnianie skipu przy zapewnieniu dokładnej synchronizacji czasowej z czynnością transportu nosiwa w szybie celem niezakłóconego przekazywania materiału z przejściem od kierunku poziomego do pionowego.

Jako urządzenia odprowadzające można w zależności od warunków ramowych zastosować przenośniki taśmowe, przenośniki płytowe lub przenośniki łańcuchowe. Instalacja przenośnikowa może zostać wykonana alternatywnie jako przenośnik obmiarowy pracujący z niższą prędkością nadawy i wyższą prędkością rozładunku.

Zalety rozwiązania z przenośnikiem obmiarowym w porównaniu z techniką kieszeni skipowych polegają na zmniejszeniu liczby elementów mechanicznych, a tym samym na znacznie mniejszym zużyciu części. Ze względu na wyeliminowanie kieszeni skipowych, maleje także zapotrzebowanie przestrzeni wyłomowej w szybie. Czynność napełniania postępuje praktycznie w sposób ciągły, przy niskim zużyciu mechanicznym części konstrukcyjnych, a tym samym wyjątkowo efektywnie przy niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Rozładunek skipu jest dostosowany do sposobu jego opróżniania (naczynie wychylne, zasuwa segmentowa) i zapewnia optymalne usuwanie nosiwa.

Poza tymi urządzeniami załadunkowymi jesteśmy w stanie wykonać klatki szybowe pracujące w całkowicie zautomatyzowanym systemie przekazywania wózków wydobywczych oraz na potrzeby transportu ludzi. W tym przypadku możliwe jest zależnie od warunków lokalnych wykorzystanie napędów mechanicznych, hydraulicznych i/lub elektrycznych.


PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

  • Urządzenia wypychowe i wyciągowe dla w pełni zautomatyzowanego przemieszczania wózków wydobywczych
  • Pomosty wahadłowe dla trybu wypychania lub pracy nawrotnej
  • Zapory szybowe i oddziałowe
  • Kompletne konstrukcje przedłużające przejmujące siły wypychania i wyciągania
  • Wywrót kołyskowy do rozładunku nosiwa
  • Wciągane prowadniki szybowe uruchamiane pneumatycznie, hydraulicznie lub elektrycznie
alt text