Technologia górniczych wyciągów szybowych do składowiska podziemne

Kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy!

Grupa SIEMAG TECBERG opracowuje systemy urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym na podstawie swojego know-how zdobytego przy realizacji ponad 200 kompleksowych systemów i ponad 1000 maszyn wyciągowych oddanych do użytkowania.

Ogromne doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów montażowo-serwisowych na różnych systemach urządzeń na całym świecie wpływa na ciągłe poszerzanie wiedzy naszych pracowników. Jako niezależny integrator systemów sterowania szybów oferujemy naszym klientom kompleksową wiedzę na temat układów sterowania. Własne rozwiązania w zakresie automatyki są częścią strategii innowacji wdrażanych przez grupę SIEMAG TECBERG.

Rynki docelowe

Rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na surowce można zaspokajać drążąc coraz głębiej pokłady surowców. Wymaga to zastosowania skutecznych systemów wyciągów szybowych i nachylonych o rozmiarach stanowiących coraz większe wyzwania technologiczne. Grupa SIEMAG TECBERG rozpoznała te tendencje w odpowiednim czasie, kierując swoje działania związane z projektowaniem i konstruowaniem zintegrowanych rozwiązań na wyzwania stawiane przez określone rynki wydobycia surowców.

Rynki towarowe

Metale szlachetne: Złoto, srebro, platyna
Metale przemysłowe: Miedź, nikiel, ołów, cynk
Energia: Węgiel
Nawozy: Potas

Oferujemy

Opracowania, projekty i realizację górniczych wyciągów szybowych dla górnictwa podziemnego obejmujące następujące branże ...

Technologia górniczych wyciągów szybowych

Produkty OEM

Maszyny wyciągowe
Wciągarki
Układy hamulcowe i hydrauliczne
Urządzenia do obsługi i regulacji lin
Urządzenia wyciągowe
Konstrukcje nośne

Automatyzacja i integracja systemów
Technika napędowa
Systemy automatyki
Urządzenia sygnalizacji szybowej
Wizualizacja
Monitorowanie pracy układów technologicznych / zdalna kontrola
Układy sterowania maszyn
Układy sterowania hamulców
Układy sterowania wciągarek
Regulatory jazdy

Rozwiązania szyte na miarę zgodne z wymogami techniki jądrowej

W ramach procesów składowania odpadów radioaktywnych w dawnych kopalniach i/lub kawernach, szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo. Procesy związane ze składowaniem skażonych odpadów wymagają zastosowania przemyślanych rozwiązań technicznych zgodnie z istotnymi regulacjami z dziedziny technologii jądrowej (np. dyrektywami Komisji ds. Technologii Atomowych (niem. KTA) i innymi krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawa).

Przez wiele dekad zgłębialiśmy naszą wiedzę oraz opracowywaliśmy technologię i produkty, współpracując z podmiotami z branży przemysłowej, z komisjami odpowiedzialnymi za opracowywanie norm, z instytutami i podmiotami publiczno-prawnymi. Z takim zapleczem jesteśmy w stanie dostarczać ugruntowane rozwiązania w zakresie projektowania, organizacji i utrzymywania miejsc końcowego składowania odpadów na rynku międzynarodowym.

Nasze ogromne doświadczenie w postępowaniu z odpadami radioaktywnymi i toksycznymi oraz w ramach ich składowania, a także nasze know-how w zakresie tworzenia kompleksowych obiektów, począwszy od opracowania projektu konstrukcyjnego, poprzez produkcję, dostawy, skończywszy na montażu, są podstawą realizacji różnego rodzaju projektów. Grupa SIEMAG TECBERG skonstruowała, wyprodukowała i dostarczyła w ścisłej współpracy z klientami cały szereg komponentów stosowanych w układach technologicznych w celu bezpiecznego transportu i składowania radioaktywnych i toksycznych odpadów.

Oferujemy

  • Urządzenia wykorzystywane ramach przewożenia i składowania odpadów toksycznych oraz materiałów wielkogabarytowych
  • Podziemne systemy końcowego składowania odpadów nuklearnych i toksycznych
  • Kompletne wyciągi szybowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi technologii jądrowych
  • Zbiorniki przeładunkowe
  • Zbiorniki składowania zbiorczego
  • Manipulatory dźwigów
  • Manipulatory do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych
  • Rozwiązania technologiczne w ramach suwnic do przenoszenia kontenerów
  • Platformy transportowe
  • Wózki widłowe
alt text