Bęben podwójny

Maszyny wyciągowe, w przypadku których na wale maszyny umieszczone są dwa bębny.

Maszyny wyciągowe, w przypadku których na wale maszyny umieszczone są dwa bębny, przy czym co najmniej jeden bęben jest wykonany w wariancie regulowanym, osadzony na wale przy pomocy tulei, obracający się wraz z wałem, gdy sprzęgło jest podłączone.

Gdy sprzęgło jest wyłączone, drugi bęben może się poruszać z mniejszą prędkością (z reguły do 2 m/s). W ten sposób można zmieniać położenie obu bębnów względem siebie wraz z zamocowanymi na nich elementami wyposażenia transportowego.

Dzieje się tak np. w momencie skracania lin lub w przypadku trybu obsługiwania innego poziomu przez dwa wyciągi.


Właściwości techniczne

  • Dwa bębny na jednym wspólnym wale
  • Możliwość wykonania bębna umożliwiającego regulację wymiaru
  • Transport dwoma wyciągami przy włączonym sprzęgle
  • Niezależne przemieszczanie się poszczególnych nitek wyposażenia wyciągowego w szybie w przypadku rozłączenia sprzęgła


Dane techniczne

  • Średnica bębna: od 1,8 do 6,3 m
  • Udźwig użyteczny: od 4 do 35 t
  • Obciążenie robocze: od 19 do 196 t
  • Moc napędu: od 187 do 4 800kW
  • Głębokość: do 2 500 m
alt text