Konwencjonalne systemy KOEPE

Maszyny wyciągowe KOEPE to najpopularniejsze typy maszyn wyciągowych na świecie.

Podstawowa zasada działania maszyny wyciągowej typu KOEPE polega na napędzaniu liny transportowej wyłącznie dzięki jej połączeniu ciernemu z kołem pędnym. Maszyny wyciągowe KOEPE mogą być produkowane w wariancie zrębowym na wysokości nadszybia (poziom powierzchni nad szybem) lub jako maszyny wieżowe w wieży bezpośrednio nad szybem.

W przeciwieństwie do maszyn bębnowych w przypadku maszyn wyciągowych KOEPE wykorzystuje się koła napędowe, na obwodzie których umieszczone są okładziny zwiększające tarcie, z rowkami na liny. W rowkach przebiegają liny wspólne dla obu przedziałów szybowych, pokonując łuk opasania wynoszący zazwyczaj od 180 do 200 stopni. Połączenie tarciowe między rowkami w kole linowym i linami przenosi ruch koła napędowego na liny, decydując o wydajności napędu maszyny wyciągowej lub o przenoszonych przeciążeniach. Wyposażenie transportowe porusza się w szybie w trybie zmiennym w górę i w dół.

W celu zapewnienia odpowiedniego sprzężenia ciernego w ramach maszyn wyciągowych KOEPE wykorzystuje się najczęściej liny wyrównawcze. Liny te zamocowane pod wyposażeniem transportowym służą do wyrównywania obciążeń przedziałów szybowych, tworząc zamknięty system. Taki układ przyczynia się do ograniczenia nadmiernych obciążeń generowanych w trakcie transportu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można również ograniczyć wymaganą moc napędu w porównaniu z maszyną bębnową nawet o 30%.


Właściwości techniczne

  • Najwyższa produktywność dzięki zastosowaniu maszyn wielowyciągowych przy wysokich obciążeniach użytkowych
  • Prosty montaż i czynności konserwacyjne dzięki połączeniom kołnierzowym wału i wirnika
  • Bezśrubowe połączenia okładzin kół napędowych
  • Zastosowanie łożysk ślizgowych własnej konstrukcji gwarantujących znikomy stopień zużycia materiału


Dane techniczne

  • Średnica bębna: od 1 do 8 m
  • Ilość lin: od 1 do 10
  • Udźwig użyteczny: od 1 do 60 t
  • Obciążenie robocze: od 14 do 386 t
  • Moc napędu: od 20 kW do 2 x 6 000 kW
  • Głębokość: od 140 do 2 000 m
alt text