TECBERG services

Efektywne pakiety serwisowe dla uruchomienia, konserwacji, wymiany lin i innych.

Usługi „TECBERG services“ obejmują koncepcje serwisu przygotowane dla konkretnych urządzeń i odnoszą się także do powtarzających się koniecznych i planowanych zadań związanych z uruchomieniem i utrzymaniem ruchu oraz do produktów i wyposażenia nieodzownego do operacyjnego wdrożenia tych koncepcji serwisowych, ewentualnie wraz z niezbędnymi częściami zużywającymi się i częściami zamiennymi.

Realizacja koncepcji serwisowych może być podejmowana przez personel serwisowy użytkownika lub w formie usługi przez przeszkolony i doświadczony personel SIEMAG TECBERG, przy czym różne moduły są także oferowane online jako usługi zdalne. Zależnie od celu i konfiguracji koncepcji serwisu połączone wykorzystanie personelu użytkownika, specjalistów SIEMAG TECBERG i usług tworzy idealne warunki dla zapewnienie wysokiej sprawności i bezpieczeństwa urządzeń w przypadku potrzeby przywrócenia względnie utrzymania gotowości operacyjnej złożonych instalacji.


NIEKTÓRE NAJBARDZIE POPULARNE KONCEPCJE SERWISU

 • Serwis lin
  Procedury, osprzęt i środki techniczne dla bezpiecznego i sprawnego nakładania lub wymiany lin wyciągowych, wyrównawczych i prowadnikowych w urządzeniach wyciągowych.
   
 • Regulator prędkości jazdy
  Pomoc przy urzędowych odbiorach i powtarzanych inspekcjach
  -    Rozpoznawanie potencjalnych źródeł błędów w przebiegu eksploatacji (zabrudzenia, starzenie się części i funkcjonalność))
  -    Ocena techniczno-pomiarowa różnych komponentów
  -    Dokumentacja dotycząca inspekcji wyposażenia technicznego bezpieczeństwa przez personel fachowy producenta (układ nadzorujący regulatora prędkości jazdy, układ nadzorujący wyposażenia sterującego hamulców )
  -    Protokołowanie diagramów jazdy i hamowania
  -    Analiza i doradztwo dotyczące optymalnej gospodarki magazynowej w odniesieniu części zamiennych i zużywających się
  -    Bezpośrednie doradztwo dotyczące nowości technicznych i nowych możliwości doposażania. Doradztwo w zakresie zmian różnorodnych dostawców i dostarczanych przez nich komponentów.
  -    Możliwe rozszerzenia oprogramowania i rozszerzenia sprzętowe (update software, upgrade software)
  -    Możliwe rozszerzenia funkcji wymagające bezpośredniego uzgodnienia i podejmowanie testów u klienta
  -    Skrócone szkolenia maszynistów i personelu technicznego przez klientów końcowych
   
 • Inspekcje doro
  Badania funkcjonalne i badania bezpieczeństwa technicznego wybranych części na podstawie rozszerzonych opisów postępowania i wykazów kontrolnych przejmowane do szczegółowych sprawozdań zawierających konkretne klarowne propozycje działań dotyczących dalszych etapów wdrożeniowych.

 

DOWNLOAD PRODUCT BROCHURES (Only English)

SIEMAG TECBERG Customer Services (PDF, approx. 13 MB) Click here ...
alt text