OKŁADZINY KÓŁ PĘDNYCH I LINOWYCH

Komponenty dopuszczone do zastosowań w ramach maszyn szybowych i linowych maszyn wyciągowych.

W maszynach wyciągowych KOEPE stosuje się okładziny kół pędnych TEC-BE-PLAST. Dzięki kompleksowej technologii produkcji elementy te odznaczają się wysokimi współczynnikami tarcia i odpowiednie właściwościami, jeśli chodzi o ścieralność materiału, także w trudnych warunkach eksploatacyjnych i transportowych.

Właściwości te umożliwiają uzyskanie właściwego sprzężenia ciernego pomiędzy liną wyciągową a kołem pędnym wszelkiego rodzaju maszyn szybowych i wyciągowych. Poza tym okładziny kół pędnych TEC-BE-PLAST przechodzą odpowiednie badania i są dopuszczone do eksploatacji w ramach maszyn wyciągowych na ziemi i pod ziemią przez organy nadzoru górniczego.

Okładziny kół pędnych TEC-PE-1000 od wielu dekad stosuje się w kołach linowych, kołach zwrotnych i odwodzących jako elastyczne części szybko zużywające się jako zabezpieczenie lin wyciągowych i kół linowych.


JAK OFEROWAĆ

  • Okładziny kół pędnych TEC-BE-Plast 563 i 848
  • Okładziny kół linowych TEC-PE-1000


WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

  • Bezpieczny transport ludzi i materiału
  • Wysokie współczynniki tarcia i odpowiednie współczynniki ścieralności
  • Dobre połączenie między liną transportową a kołem pędnym
  • Możliwość zastosowania we wszelkiego rodzaju maszynach i wyciągach szybowych
alt text