Urządzenia Sygnalizacji Szybowej

Bezpieczna komunikacja między poziomami wydobywczymi szybu.

URZĄDZENIA SYGNALIZACJI SZYBOWEJ

Urządzenia Sygnalizacji Szybowej umożliwiają komunikację między poszczególnymi piętrami wieży i poziomami szybu.

Wymagania dotyczące obsługi i zasady działania tego typu urządzeń często zależą od kraju zastosowania oraz od danego klienta. Poza standardowymi systemami komunikacji wykorzystującymi sygnały akustyczne i świetlne w układach komunikacyjnych niejednokrotnie integruje się systemy telefoniczne lub interkomowe, umożliwiające niezależną komunikację z operatorem maszyny lub z osobami przebywającymi na różnych poziomach.

Urządzenia Sygnalizacji Szybowej dają również możliwość komunikacji regulatorów jazdy z układami załadunkowymi, monitorując np. status otwarcia zasuw szybowych i pracę pomp. Na różnych rynkach są różne wymagania i obowiązują różne regulacje. Podczas, gdy w jednych krajach maszyną dowodzi „hakowy”, w innych krajach wszelkie procesy realizowane są z udziałem operatora maszyny wyciągowej lub tylko i wyłącznie w zautomatyzowany sposób. Tegu typu różnice, a także preferencje klientów, mają istotny wpływ na projekt i funkcje urządzeń sygnałowych.

Firma SIEMAG TECBERG umożliwia dopasowanie się do tych wymagań, wykorzystując opracowane we własnym zakresie systemy bądź systemy firm z różnych krajów lub dostawców z rynku lokalnego. W ramach dostaw komponentów przez firmę SIEMAG TECBERG systemy te są integrowane z automatyką istniejących układów, a wszelkie połączenia z nimi są dokładnie objaśniane.

Oferujemy

  • Urządzenia Sygnalizacji Szybowej do zastosowań w rzeczywistych warunkach otoczenia, łącznie ze strefami ATEX
  • Tablicami ostrzegawczymi i różnymi dodatkowymi funkcjami (tablice o dużych wymiarach, obsługa radiowa, integracja paneli wizualizacyjnych).
alt text