Urządzenia wyciągowe

W ramach transportu szybowego stosuje się sprzęt zapewniający bezpieczne przemieszczanie produktów, materiałów i osób.


NACZYNIA WYCIĄGOWE

Naczynie wyciągowe to wyposażenie transportowe z jednym lub wieloma poziomami nośnymi służące do przewożenia osób i/lub produktów i materiałów. Naczynie wyciągowe jest połączone z liną wyciągową za pomocą zawieszenia. Naczynia wyciągowe przemieszczają się w szybie albo na systemie rolek po prowadnikach szybowych lub dzięki linom prowadzącym naprężonym w szybie.

  • Liczba osób: od 1 do 300
  • Udźwig użyteczny: od 0,8 do 60 t


SKIP

Skipy to wyposażenie transportowe do przewożenia produktów (np. rud). Skipy z reguły napełnia się od góry i opróżnia od dołu. Skip jest połączony z liną transportową za pomocą specjalnych zawiesi. Pod skipem, w przypadku zastosowania maszyn wyciągowych KOEPE, w celu wyrównania obciążeń mocuje się za pomocą odpowiednich zawieszeń liny wyrównawcze. Skipy przemieszczają się w szybie albo na stałym systemie rolek prowadzących lub dzięki linom prowadzącym naprężonym w szybie.

  • Udźwig użyteczny: od 2 do 50 t
  • Prędkość jazdy: od 1 do 18 m/s


PROWADNICE ROLKOWE

Rolki prowadzące wykorzystuje się do prowadzenia wyposażenia transportowego na prowadnikach zainstalowanych w szybie. Zestawy rolek prowadzących są rozmieszczane parami na górnej i dolnej ramie naczyń wyciągowych. Układ rolek obejmuje kółka w postaci ogumionych felg, osadzonych za pomocą odpowiednich łożysk na specjalnej ramie, zamocowanej na stałe śrubami na wyposażeniu transportowym.
 SELDA (URZĄDZENIE HAMUJĄCE NACZYNIA NA WOLNYCH DROGACH PRZEJAZDU NACZYŃ)

Zasad działania urządzeń hamujących SELDA (SAFETY ARRESTOR) polega na przekształcaniu energii kinetycznej poprzez plastyczne odkształcenie odpornego na rozciąganie materiału płaskiego, przeciąganego przez system swobodnie obracających się rolek. Podczas zwalniania rama hamulca z oprawą rolek są prowadzone na płaskownikach, dzięki czemu naczynie wyciągowe w kontrolowany sposób zostaje zatrzymane. Dzięki równomiernemu opóźnieniu nie dochodzi do przeciążenia komponentów układu. Systemy SELDA mogą być wykorzystywane w zależności od wymagań w rząpiach szybów oraz w trzonie prowadniczym wieży szybowej.

Właściwości techniczne:

  • Łagodne i bezpieczne hamowanie
  • Jednostajne opóźnienie
  • Brak przeciążenia komponentów
  • Konwersja na energię sprężystości
  • Prosty montaż
  • Możliwość integracji z każdym typem maszyn wyciągowych
alt text