Usługi inżynierskie

Kreatywne i innowacyjne rozwiązania produktowe i systemowe.

Oferujemy innowacyjne usługi inżynierskie związane z projektowaniem i konstruowaniem produktów, zarówno w ramach produktów OEM, jak i w ramach automatyzacji i integracji systemów.

Rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów i systemów jest głównym motorem naszego myślenia i działania. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie naszych klientów związane z jakością, niezawodnością i opłacalnością szytych na miarę urządzeń. Dzięki temu nasza wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska może się przyczynić do tego, aby nasi klienci korzystali z najnowszych, najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych technologii, uwzględniając ich opłacalność i bezpieczeństwo.

Doświadczenia zdobywane w ramach projektów realizowanych w kraju i za granicą w branży górniczej eksploatującej podziemne złoża surowców obejmują obecnie szeroką paletę usług inżynierskich grupy SIEMAG TECBERG, począwszy od pierwszego zarysu realizacji projektu, skończywszy na sporządzeniu rysunków wykonawczych / specyfikacji materiałowych.


Usługi koncepcyjne

 • Studia i analizy
 • Opracowania do użytku wewnętrznego, jak i do użytku organizacji zewnętrznych oraz klientów.
   

Usługi w zakresie układów mechanicznych / hydraulicznych

Analizy i testy drgań:

 • Zwiększenie prędkości transportu urobku (ustalanie przyczyn drgań i odpowiednia korekta)
 • Ograniczenie czasów przestojów (ocena stanu technicznego komponentów w ramach normalnego trybu eksploatacji)
 • Ograniczenie zakresu prac konserwacyjnych (prewencyjne prace konserwacyjne)
 • Zwiększanie produktywności (optymalizacja czasów załadunku i rozładunku)


Analiza końcowa elementów oraz symulacja systemów dynamicznych:

 • Projektowanie bardziej skutecznych i opłacalnych konstrukcji
 • Obliczenia związane z odkształceniami (w ramach ograniczeń konstrukcyjnych i poza nimi)
 • Wskazywanie deficytów i możliwości optymalizacji istniejącego wyposażenia
 • Symulacje procesów załadunku i rozładunku (optymalizacja czasu trwania cykli)
 • Symulacje pracy wyciągów szybowych (symulacja dynamicznych reakcji urządzeń transportu szybowego)


Usługi w zakresie systemów automatyki/techniki napędowej

Przeglądy i analizy zainstalowanych maszyn transportujących urobek i systemów napędowych (m.in. silniki, przetwornice itp.) związane z następującymi aspektami:

 • Funkcjonalność
 • Niezawodność
 • Zgodność z przepisami
 • Dostępność części zamiennych
 • Potrzeba przeprowadzenia modernizacji


Ustalanie zapotrzebowania na aktualizowanie i odświeżanie stanu technicznego układów:

 • W dogodnych terminach
 • O optymalnych kosztach
 • Skutecznie


Analizy strukturalne

Badania kół linowych i maszyn wyciągowych:

 • Modelowanie przy zastosowaniu oprogramowania pozwalającego na przeprowadzanie analiz metodą elementów skończonych
 • Analiza zmęczenia materiału w celu identyfikacji najbardziej obciążonych obszarów
 • Określanie obciążeń eksploatacyjnych oraz obciążeń zrywających liny


Projektowanie

 • Konstrukcje nośne
 • Wieże szybowe
 • Generalne opracowywanie rozwiązań związanych z wykonalnością i projektem końcowym
 • Tarcze szybowe
 • Elementy montowane w szybach
 • Maszyny wyciągowe
 • Urządzenia wyciągowe
 • Sprzęt do zakładania i wymiany lin
 • Układy załadunkowo-rozładunkowe
 • Powłoki malarskie wózków
 • Zsuwnie hydrauliczne, taśmy transportowe
 • Zwiększenie opłacalności w ramach modernizacji istniejących maszyn transportowych (zwiększanie wydajności)
 • Systemy transportu materiału
 • Integracje systemowe, systemy automatyki i techniki napędowej
 • Zasilanie energią
 • Układy hamulcowe + układy hydrauliczne
 • Agregaty hydrauliczne (hydrauliczne układy hamowania, olejowe układy smarowania, maszyny specjalistyczne)


Tworzenie modeli przy wsparciu analiz metodą elementów końcowych:

 • Wieże szybowe
 • Maszyny transportujące materiał
 • Wciągarki i kołowroty
 • Koła linowe

Engineering für das neue Schiffshebewerk Niederfinow Nord / Deutschland

Являясь партнером консорциума ARGE Niederfinow, группа компаний SIEMAG TECBERG в рамках предоставления экспертных услуг по проектированию / исполнительной документации, закупкам, производственному контролю, шефмонтажу и сопровождению ввода в эксплуатацию отвечает за сложное технологическое оборудование, которое, например, включает в себя привод, предохранительные и удерживающие устройства, направляющие для судовозной камеры, а также противовесы.

alt text