Monitorowanie stanu

Monitorowanie stanu maszyn wyciągowych w celu uniknięcia przestojów.

Dla zapobieżenia przestojom maszyn elementarne znaczenie mają informacje dotyczące rezerw poprzedzających wyłączenie awaryjne oraz możliwość prediagnostyki szkód części mechanicznych wyposażenia technicznego. Poprzez "Condition Monitoring" zapewniony przez TECBERG digital dane niezbędne do takich celów są dostępne w postaci przeglądowej w dowolnym punkcie czasowym - zawsze aktualne i możliwe do wywołania w dowolnej lokalizacji.

Za pomocą modułu „Condition Monitoring“ TECBERG digital zapewnia przedsiębiorstwu produkcyjnemu przegląd rezerw przedawaryjnych i postęp zagrożeń wystąpienia szkód w obrębie części składowych urządzeń produkcyjnych. W tym celu poza danymi z urządzeń czujnikowych przetwarzane są także wybrane dane procesowe w miejscu ich uzyskania lub dane te zostają przesłane za pośrednictwem bezpiecznego łącza VPN do SIEMAG TECBERG Monitoring Center i tutaj poddane analizie trendów z wykorzystaniem samouczącego się systemu informatycznego przez porównanie z danymi przetrzymywanymi w bazach danych. W przypadku przekroczenia wstępnie zdefiniowanych wartości granicznych na ekranie monitora prezentowana jest wizualizacja zakłócenia w odniesieniu do kwestionowanej części wyposażenia, a ponadto zostaje wygenerowany w sposób automatyczny alarm w postaci przekazu e-mailowego lub SMSu skierowanego do wcześniej ustalonego adresata. W ten sposób wymagane czynności konserwacji można przyporządkować okresom, w których nie jest prowadzona produkcja, co umożliwia wczesne rozdysponowanie wymaganych środków.

Szczególne korzyści Poza wizualizacją, generowaniem alarmów i raportowaniem TECBERG digital zapewnia automatyczne sprzężenie zwrotne z działem zarządzania serwisowego przedsiębiorstwa. System generuje konkretne propozycje dotyczące wymaganych zabiegów konserwacyjnych i sposobu ich wykonania, które można wygodnie i efektywnie przejąć do planów utrzymania ruchu w module zarządzania serwisowego.

Bezpieczeństwo danych: Dane przedsiębiorstwa są przesyłane przez bezpieczne łącze VPN. Interfejsy są chronione zarówno po stronie sprzętowej, jak i w SIEMAG TECBERG Monitoring Center poprzez hasła dostępu i zapory firewall. W ten sposób dane przedsiębiorstwa są w pełni odizolowane od publicznego Internetu - dostęp jest zapewniony wyłączne dla autoryzowanych osób i podlega ścisłej kontroli.


Korzyści dla przedsiębiorstwa

  • Analiza trendów w odniesieniu do części konstrukcyjnych wyposażenia
  • Alarmowanie przez e-mail lub SMS kierowane do wyznaczonego adresatar
  • Pełny przegląd przez funkcję raportowania online
  • Konkretne propozycje środków zaradczych
  • Zintegrowany interfejs serwisowy
alt text