Application News

Kilkudziesięcioletnia współpraca z Compass Minerals w Kanadzie

Compass Minerals, znaczący producent soli kamiennej w Ameryce Północnej, od wielu lat darzy zaufaniem grupę SIEMAG TECBERG, zwiększając wydajność swoich podziemnych zakładów górniczych. Wieloletnią współpracę rozszerzono ostatnio o kolejny kamień milowy, zlecając firmie SIEMAG TECBERG INC. (US) dostawę wyciągarki wielkogabarytowej (55 ton) do zakładu Sifto Salt Operations w Kanadzie.

W związku z potrzebą zwiększenia wydobycia, idącej w parze z rozwojem technologicznym, firma Compass Minerals zleciła spółce SIEMAG TECBERG INC. dostawę do swojego szybu #6 nowej dwubębnowej maszyny wyciągowej z bębnami o średnicy 4,5 m i mocy napędu 3800 kW. Konieczność zwiększenia wydobycia z istniejących szybów #1 i #3 skłoniła firmę do ponownego zaangażowania spółki SIEMAG TECBERG INC. Tym razem chodziło o wymianę przestarzałych dwubębnowych maszyn wyciągowych na jednolinowe maszyn bębnowe z niezawodnymi i bezpiecznymi tarczowymi układami hamulcowymi. Modernizację kolejnej dwubębnowej maszyny wyciągowej powierzono również firmie SIEMAG TECBERG INC., przy czym poza wymianą pakietu sprężyn hamulców z powodzeniem przeprowadzono również cały szereg innych optymalizacji układów mechanicznych maszyny.

Można powiedzieć, że po kilku dekadach współpracy firma Compass Minerals jest swoistą wirtualną encyklopedią dokonań grupy SIEMAG TECBERG. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj dostawy najnowszego wyposażenia, takiego jak wciągarki ładunków wielkogabarytowych, modernizacje maszyn wyciągowych wysokiej wydajności i istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa układów hamulcowych, a także wszelkiego rodzaju usługi posprzedażowe oraz wsparcie klienta.

Bardziej szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce >>Referencje<<.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text