Application News

W kopalni Sishanling Iron Ore poczyniliśmy imponujące postępy w montażu i uruchomieniu nowej maszyny wyciągowej firmy SIEMAG TECBERG.

Rys. 1: Już w eksploatacji - 6-linowa maszyna wyciągowa typu Koepe szybu serwisowego.

Benxi / Haiger 31.03.2023.

W kwietniu 2022 roku po raz pierwszy szczegółowo informowaliśmy o udanym rozpoczęciu prac montażowych 3 szybowych systemów wyciągowych i innych urządzeń dla kopalni rudy żelaza Sishanling w Chinach.

Nieco ponad rok później zakończono montaż kół linowych i wszystkich 3 wyciągów, a część z nich została uruchomiona: dwie maszyny wyciągowe typu Koepe (4-linowa / 6-linowa) szybu serwisowego są już eksploatowane. Zakończono rozruch bez obciążenia 6-linowej maszyny Koepe szybu produkcyjnego; linowanie rozpoczęto 16.03.2023 r. Ze względu na powolny postęp prac budowlanych w rejonie stacji załadowczo-wyładowczej szybu głównego, uruchomienie tego wyciągu planowane jest na październik 2023 r.

W chwili obecnej oddział firmy SIEMAG TECBERG w Tianjin zajmuje się na miejscu zadaniami przygotowawczymi do uruchomienia głównego szybu. Po ułożeniu lin pod maszynę produkcyjną przeprowadza się kolejno montaż i podłączenie wyłączników szybowych oraz podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak stacje załadunku i rozładunku. Towarzyszą temu obowiązkowe testy bezpieczeństwa. Na koniec następuje ostateczne uruchomienie maszyny produkcyjnej pod obciążeniem wraz z różnymi testami systemu sterowania i ostateczną optymalizacją parametrów systemu napędowego i hamulcowego.

W tym projekcie należy zwrócić uwagę na bardzo szybką realizację na wszystkich etapach projektu. W ankiecie zadowolenia klienta, klient podkreślił, że SIEMAG TECBERG w Tianjin w pełni profesjonalnie i na wysokim poziomie zrealizował projekt, począwszy od projektowania, poprzez integrację systemów, aż po ich montaż.

Dalsze źródła na temat projektu:

  • Informacja prasowa grupy SIEMAG TECBERG z dnia 04/2022 r.
  • Wideo (Relacja z projektu Sishanling)
  • Wideo (Instalacja silnika maszyny wyciągowej Koepe, projekt Sishanling)
Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text