Application News

Zawarcie umowy z firmą JSC Verkhnekamsk Potash Company (grupa Acron, Rosja) na na dostawę czterech maszyn wyciągowych do dwóch szybów pionowych

Haiger, styczeń 2020
 

W październiku 2019 r. w Moskwie podpisana została umowa na dostawę maszyn wyciągowych pomiędzy firmą JSC Verkhnekamsk Potash Company a spółką SIEMAG TECBERG GmbH.
 

Firma JSC Verkhnekamsk Potash Company realizuje strategiczny projekt grupy ACRON mający na celu zapewnienie własnej bazy surowcowej dzięki uruchomieniu wydobycia złóż potasu i magnezu w okręgu talickich leżącym w Kraju Permskim na Uralu. W ramach tego projektu spółka buduje Talicki Kombinat Górniczy i Przetwórczy (Talizkij GOK) oraz wykonuje większość prac koniecznych do głębienia szybów skipowych i klatkowych, budowy kopalni i całej przynależnej infrastruktury. Moce produkcyjne nowego kombinatu górniczego i przetwórczego wynosić będą 2 miliony ton chlorku potasu rocznie. Uruchomienie Talickiego Kombinatu planowane jest na rok 2023, a zakładana wydajność produkcyjna osiągnięta zostanie w roku 2026.
 

Zawarcie tej umowy stanowi logiczną konsekwencję wieloletniej współpracy, która rozpoczęła się w roku 2014 od zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej.
 

Aktualna umowa przewiduje dostawę następującego wyposażenia do Talickiego Kombinatu przez spółkę SIEMAG TECBERG GmbH:
 


Do szybu skipowego nr 1 (przeznaczonego do transportu surowca - sylwinitu) o głębokości 413 m i planowanej przepustowości 2400 t/h

  • dwie dwubębnowe skipowe maszyny wyciągowe (nr 1 południowa i nr 2 północna)
  • jedna jednobębnowa pomocnicza klatkowa maszyna wyciągowa


Für den Korbschacht Nr. 2 für Personal und Ausrüstung mit einer Teufe von 362,5 m:  

  • W zakresie szybu klatkowego nr 2, przeznaczonego do transportu ludzi i wyposażenia o głębokości 362,5 m


Pozostałe wyposażenie

  • urządzenia do załadunku skipów
  • wyposażenie do zakładania i wymiany lin w szybie klatkowym 2
  • wymagane części zamienne i dokumentacja


Wyposażenie zostanie dostarczone do klienta w przeciągu dwóch lat na plac budowy, gdzie wykonane zostaną prace montażowe i rozruchowe, których zakończenie planowane jest na rok 2023.
 

W ramach realizacji zlecenia firma SIEMAG TECBERG zakończyła z dużym wyprzedzeniem wybór poddostawców wyposażenia (silników, przemienników częstotliwości, wałów itp.). Prace w zakresie opracowania dokumentacji technicznej są aktualnie na ukończeniu.
 

W celu zapewnienia klientom obsługi serwisowej i wzmocnienia lokalnej obecności na rynku rosyjskim, firma SIEMAG TECBERG otworzyła w dniu 01.10.2019 własny oddział w Bieriezniki w Kraju Perm. Firma posiada już oddział w Norylsku. Jednak dzięki nowemu oddziałowi firma SIEMAG TECBERG chce zrealizować swój główny cel, jakim jest usprawnienie obsługi klientów na Uralu, np. dzięki zapewnieniu bezpośrednich dostaw części zamiennych z magazynu firmy w Bieriezniki oraz fachowemu wsparciu w zakresie konserwacji dostarczonego wyposażenia i maszyn przy pomocy wykwalifikowanego personelu SIEMAG TECBERG.
 


Grupa Acron


Grupa Acron to jeden z głównych producentów nawozów mineralnych w Rosji, posiadający zakłady produkcyjne w Nowogrodzie Wielkim (Acron) oraz pod Smoleńskiem (w Dorogobużu).
 

Grupa ta posiada i zarządza kopalnią fosforanów w rejonie murmańskim (North-Western Phosphorous Company, NWPC) i realizuje aktualnie projekt mający na celu uruchomienie wydobycia potasu w Regionie Perm (Verkhnekamsk Potash Company, VPC). Grupa posiada własną infrastrukturę transportową i logistyczną, w tym trzy nadbałtyckie terminale portowe oraz sieć dystrybucji na terenie Rosji i Chin.
 

Spółka zależna firmy Acron - North Atlantic Potash Inc. (NAP) posiada licencje górnicze na wydobycie na terenie 11 złóż soli potasowych w Prairie Evaporite, Saskatchewan w Kanadzie. Acron posiada poza tym mniejszościowy udział (19,8%) w polskiej Grupie Azoty, która jest jednym z największych producentów chemicznych w Europie.
 

W roku 2018 grupa ta sprzedała 7,3 mln ton różnych produktów do 67 krajów na całym świecie, a kluczowymi rynkami zbytu były Rosja, Brazylia, Europa i USA.

W roku 2018 grupa osiągnęła skonsolidowaną wartość obrotu w wysokości 108.062,00 mln rubli (ok. 1.723 mln USD) oraz zysk netto w wysokości 13 318 mln rubli (ok. 212 mln USD). Akcje Acronu są notowane na szczycie listy notowań Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a międzynarodowe kwity depozytowe są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Ticker AKRN). Firma Acron zatrudnia około 11.000 pracowników.
 

Więcej informacji na temat grupy Acron można znaleźć na stronie internetowej www.acron.ru/en.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text