Application News

HISTORIA GÓRNICTWA RUD ŻELAZA I PRODUKCJI ŻELAZA W REJONIE SIEGERLAND

Henner (górnik Henryk) i Frieder (hutnik Fryderyk) symbolizują historię wydobycia rud żelaza oraz przemysłu żelaza i stali Regionu Siegerland. Nadnaturalnej wielkości rzeźby odlane z brązu w Berlinie wykonano pierwotnie na wystawę przemysłowo-rzemieślniczą, która odbyła się w 1902 roku w Düsseldorfie. Rzeźby reprezentowały tam przedsiębiorstwo z Siegerland, stanowiąc główny punkt jego ekspozycji. Następnie Henner i Frieder zostały podarowane miastu Siegen. Po raz pierwszy rzeźby ustawiono w mieście w 1904 roku. Posągi wielokrotnie zmieniały swoją lokalizację. Od 2015 roku stoją na nowym moście w samym centrum miasta Siegen.


2 500 lat górnictwa w Siegerland


Historia górnictwa w Siegerland sięga 2 500 lat. Rudy żelaza wydobywano i przetapiano już w przedrzymskiej epoce żelaza, początkowo w ramach metody odkrywkowej, a następnie również metoda podziemną.

Od XII wieku region Siegerland należał do jednego z najważniejszych regionów górniczych w Europie. Węgiel drzewny konieczny do realizacji procesów hutniczych produkowano z drewna pozyskiwanego w pobliskim regionie Hauberg. Dalsza obróbka surowca odbywała się w odlewniach, młotowniach i walcowniach.

Ostatnie kopalnie w Rejonie Siegerland i okolicy zamknięto w latach 60-tych ubiegłego wieku. Wraz z zamknięciem zakładów hutniczych w kolejnych dziesięcioleciach zakończyła się także produkcja żelaza i stali w tym regionie. Niemniej jednak obróbka stali i blachy nadal odgrywa w tym regionie istotną rolę, a tutejszy przemysł metalurgiczny oraz przedsiębiorstwa budowy maszyn i konstrukcji zaliczają się do najlepszych na świecie. Wśród nich jest grupa SIEMAG TECBERG.

Historia grupy SIEMAG TECBERG ma również swoje korzenie w Siegen i w regionie Siegerland, gdzie rozpoczęła w 1871 roku swoją działalność kuźnia W hołdzie tradycji na tabliczkach na drzwiach dzisiejszych pomieszczeń, w których odbywają się narady w wybudowanej w 2009 roku siedzibie głównej w Haiger, znajdują się nazwy dawnych kopalni z całego regionu.

Informacje na temat kamieni milowych w historii grupy SIEMAG TECBERG znajdują się w zakładce >>Historia<<.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text