Application News

Unikanie niepotrzebnych przestojów urządzeń i zwiększenie produktywności

Poprzez zastosowanie modułu CONDITION MONITORING zapobiegamy niepotrzebnym przestojom i zwiększamy produktywność przedsiębiorstwa. Moduł CONDITION MONITORING umożliwia również otrzymywanie na bieżąco informacji o stanie zużycia poszczególnych elementów i potencjalnych defektach części maszyn. W tym celu poza danymi rejestrowanymi przez czujniki za pośrednictwem bezpiecznego połączenia VPN do Centrum Monitoringu przekazywane są także wybrane dane procesowe, na podstawie których przeprowadzane są analizy trendów oparte na automatycznie rozszerzanych bazach danych. W przypadku naruszenia zdefiniowanych wartości granicznych poza wizualizacją na monitorze do wyznaczonych wcześniej przez klienta odbiorców zostaje wysłany automatyczny alarm (e-mail lub SMS). Prace konserwacyjne można planować na okresy, w których nie będzie prowadzona produkcja, przygotowując wcześniej wymagane zasoby.


Aktywne zarządzanie wymaganymi procesami


Poza wizualizacją, wysyłaniem komunikatów alarmowych i raportowaniem można również automatycznie powiązać układ z systemem zarządzania czynnościami serwisowymi klienta. System generuje konkretne propozycje prac serwisowych, które w komfortowy i skuteczny sposób można zaimplementować w system planu utrzymania ruchu układu technologicznego.


Bezpieczeństwo danych


Dane klienta są transmitowane dzięki bezpiecznemu połączeniu VPN, a interfejs po stronie maszyny, jak i po stronie naszego Centrum Monitoringu jest chroniony hasłami dostępu i zabezpieczeniami typu firewall. Dane są całkowicie wyizolowane od publicznej sieci internetowej. Ściśle nadzorowany dostęp do nich ma jedynie autoryzowany personel.
  


Zalety

  • Analiza trendów eksploatacyjnych poszczególnych elementów układu

  • Komunikaty alarmowe przesyłane drogą mailową lub przez SMS

  • Przejrzystość dzięki raportom online

  • Konkretne zalecenia w zakresie działań zaradczych

  • Zintegrowany interfejs serwisowy

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text