Application News

Zwiększenie produkcji do 3 000 000 t/rocznie w PG SILESIA w Polsce

9 grudnia 2010 roku czeski holding EPH przejął całą działalność operacyjną kopalni PG Silesia w Polsce.

Kluczową inwestycją przeprowadzoną przez nowego właściciela PG Silesia była modernizacja górniczego wyciągu szybowego, co pozwoliło na zwiększenie poziomu produkcji do 3 milionów ton rocznie. W toku negocjacji jako partnera inwestycji wybrano SIEMAG TECBERG Polska Sp. z o.o. - firmę z międzynarodowym doświadczeniem oferującą nowoczesne rozwiązania techniczne. W ciągu niespełna 21 miesięcy grupa SIEMAG TECBERG przedstawiła założenia konstrukcyjne urządzeń do wymiany w ramach modernizacji maszyny i wymieniła je na nowe. W ramach projektu zastosowano kluczowe komponenty, takie jak urządzenia realizujące awaryjne hamowania naczyń wyciągowych na wolnej drodze przejazdu w wieży SELDA, hydrauliczne układy hamulcowe, łożyska i rozwiązania w zakresie automatyki, w tym regulatory jazdy.

Modernizację szybu nr 2 zakończono z powodzeniem w sierpniu 2013 roku. Umowa zobowiązywała SIEMAG TECBERG do przeprowadzenia kompleksowych testów końcowych, w ramach których należało potwierdzić wymagane właściwości i wyspecyfikowane w umowie osiągi, takie jak ustalone prędkości. Próby były prowadzone w ramach kilkumiesięcznego okresu obserwacji pracy ciągłej zmodernizowanego wyciągu. Test zakończył się z wynikiem pozytywnym w lutym 2014 roku.

Od tego czasu PG Silesia prowadzi produkcję w trybie 24h/7dni. Ilość pracowników wzrosła z 738 w 2009 roku do 1600 pracowników obecnie.
 

Parametry właściwości użytkowych po modernizacji:

Moc silnika 2.200 kW
Prędkość ciągnienia 12 m/s
Udźwig użyteczny 12,5 t
Dobowy czas wydobycia 18 h
Ilość dni wydobycia w ciągu roku 300 dni
Roczne wydobycie 3 000 000 ton


Bardziej szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce >>Referencje<<.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text