Application News

PREKURSOR W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA SZYBOWYCH MASZYN WYCIĄGOWYCH

W zależności od określonych przepisów prawa użytkownicy maszyn wyciągowych są zobowiązani do sporządzania oceny ryzyka zawodowego w ramach koncepcji bezpieczeństwa dla swoich układów technologicznych. Ocena ryzyka musi obejmować potencjalne zagrożenia związane z eksploatacją maszyn wyciągowych.

Grupa SIEMAG TECBERG od 2010 roku wspiera swoich klientów w tym zakresie poprzez integrację bezpieczeństwa funkcjonalnego (Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa = SIL) w maszynach wyciągowych przeznaczonych dla górnictwa. Pierwsze maszyny poddawano odpowiednim analizom ryzyka i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym głównie w Australii i w Kanadzie. Do dziś analizy takie przeprowadzono dla kilkunastu maszyn wyciągowych.

 

Kompleksowe podejście jako istotny czynnik wyróżniający


Ciągły rozwój technologii przy zachowaniu bezpieczeństwa pracujących osób to priorytet dla grupy SIEMAG TECBERG. Bezpieczeństwo funkcjonalne ma największe znaczenie. W szczególności w przypadku maszyn wyciągowych dzięki swoim intensywnym wysiłkom i działaniom inżynierowie są w stanie dostarczyć całościowe rozwiązania z zabezpieczeniami na trzecim poziomie zintegrowanego bezpieczeństwa (SIL 3).

Istotnym czynnikiem wyróżniającym grupę SIEMAG TECBERG jest kompleksowe podejście, pozwalające na odpowiednie połączenie regulatorów jazdy wyciągu (również poziom SIL 3) z układami hamulcowymi. Tylko w ten sposób maszyna wyciągowa może spełniać swoje najważniejsze funkcje związane z bezpieczeństwem: bezpieczne hamowanie układu w przypadku wystąpienia zagrożenia.

W ramach kompleksowego podejścia grupa SIEMAG TECBERG uwzględnia również wymagania dotyczące instalacji sygnalizacji i łączności szybowej zintegrowanych z urządzeniami wydobywczymi.

 

Kompleksowa koncepcja o strukturze modułowej


Koncepcja zintegrowanego bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn wyciągowych grupy SIEMAG TECBERG dzieli się na trzy moduły, realizując w ten sposób wytyczne wynikające z normy DIN EN ISO 61508-2011. Koncepcja zakłada 16 faz w ramach całego cyklu życia maszyny.

Centralnym aspektem modułu 1 (fazy 1-5) jest ustalenie potencjalnych zagrożeń dla osób w całym okresie eksploatacji maszyny i określenie na tej podstawie funkcji związanych z bezpieczeństwem. Potencjalne zagrożenia użytkownika maszyny ustalane są we współpracy z ekspertami w oparciu o typowe dla danej kopalni uwarunkowania. Następnie przeprowadzana jest analiza tych zagrożeń i ustalany jest wymagany zakres ograniczenia ryzyka w ramach każdej z funkcji zabezpieczających. Ustalone wymagania są przyporządkowywane do bezpieczeństwa ogólnego.

Moduł 2 (fazy 6-11) obejmuje planowanie i wdrażanie ustalonych funkcji bezpieczeństwa. Na podstawie określonych wymagań w zakresie ograniczania ryzyka następuje planowanie, wdrażane i testowane poszczególnych funkcji związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym.

W ramach 3 modułu (fazy 12-16) W ramach 3 modułu (fazy 12-16) przedmiotem analiz jest montaż, uruchomienie, eksploatacja, demontaż lub modyfikacja, a także likwidacja maszyny.

 

Rok

Kopalnia Klient Kraj Zakres kontroli 
bezpieczeństwo
funkcjonalne

Uzyskany Poziom
Nienaruszalności
Bezpieczeństwa

2010 CLARK BHP
OLYMPIC DAM
Australia Hamulce SIL 2
2012 NORTHPARKS CHINA
MOLYBDENUM
GROUP
Australia Hamulce SIL 2
2013 K3 MOSAIC Kanada Hamulce SIL 2
2013 K3 MOSAIC Kanada Hamulce SIL 2
2014 TAHMOOR SIMEC Australia Hamulce SIL 2
2014 PEABODY PEABODY
ENERGY
Australia Regulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2016 CSA COBAR GLENCORE Australia Regulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2016 CSA COBAR GLENCORE Australia Regulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2017 WHENAN SERVICE BHP
OLYMPIC DAM
Australia Regulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2017 WHENAN HAULAGE BHP
OLYMPIC DAM
Australia Regulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2018 KEMI OUTOKUMPO
CHROME OY
Finlandia Regulatory jazdy,
hamulce, Urządzenie
Sygnalizacji
Szybowej, koszowe
instalacje telefoniczne
SIL 3
Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text