Application News

CSRG W POLSCE STAWIA NA NASZE PRZEWOŹNE WYCIĄGI RATOWNICZE

CSRG (Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S. A.) wykorzystuje drugą generację Przewoźnych Wyciągów Ratowniczych.

W XIX wieku, po licznych tragediach zbierających śmiertelne żniwo w europejskich kopalniach, na podstawie niemieckich przepisów dotyczących ratownictwa górniczego powołano do życia pierwsze zespoły ratownicze. W 1906 roku podjęto decyzję o centralizacji zespołów ratowniczych na Górnym Śląsku (dziś należącym do Polski), w wyniku czego w 1908 roku oficjalnie powstała Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego (CSRG) z siedzibą w Bytomiu.

Głównym zadaniem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) jest od tego czasu wspieranie górników w sytuacjach awaryjnych oraz w trakcie akcji ratunkowych. Podczas akcji CSRG stosuje Przewoźne Wyciągi Ratownicze grupy SIEMAG TECBERG, skonstruowane i zaprojektowane z myślą o ewakuacji osób w sytuacjach awaryjnych oraz o innych zastosowaniach, a także z myślą o przeprowadzaniu rewizji szybów górniczych.

Po realizacji pierwszego zlecenia na dostawę Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego przez grupę SIEMAG TECBERG na zamówienie CSRG w 2005 roku, we wrześniu 2016 roku uruchomiono kolejny wyciąg. Projekt został zrealizowany według polskiego prawa górniczego i polskich przepisów ruchu drogowego. Ważne były tutaj odpowiednie wyliczenia związane z rozkładem ciężaru na osie pojazdu ciężarowego, tak by możliwy był ruch urządzenia bez specjalnego zezwolenia po drogach publicznych.

Poza tym Przewoźny Wyciąg Ratowniczy drugiej generacji jest wyposażony w wysięgnik teleskopowy z napędem hydraulicznym o zasięgu do 10 m. Zasilanie maszyny wyciągowej Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego rozwiązano w sposób alternatywny: z silnika pojazdu ciężarowego lub z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

Komunikację między osobami znajdującymi się w szybie a operatorem Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego umożliwia kabel zintegrowany w linie wyciągu. Obsługa wyciągu jest możliwa zarówno ze stanowiska operatora pojazdu ciężarowego, jak i za pomocą przenośnego pulpitu zdalnego sterowania (np. z poziomu nadszybia).
 

CSRG


Zakres działań Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego można podzielić na trzy główne kategorie:

  1. Działania związane ze wspieraniem górników i kopalń zagrożonych np. skutkami zdarzeń związanych z pożarami, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego lub gwałtownego przedostawania się wody do wyrobisk górniczych, wzgl. działania związane z przywracaniem bezpiecznych warunków pracy po wystąpieniu tego typu zdarzeń.
  2. Rozwój technologii i wiedzy specjalistycznej w zakresie tam przeciwpożarowych, a także bezpośredni udział specjalistów i sanitariuszy w pracach prewencyjnych na terenie kopalń.
  3. Szkolenia dla kadry zarządzającej kopalniami, dla organów dozoru górniczego, kierowników akcji ratunkowych i zespołów ratowniczych.

Bardziej szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce >>Referencje<<.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text