Application News

WINDER CONTROLS EUROPE dostarcza systemy techniki napędowej

South Crofty to dawna kopalnia miedzi i cyny położona w miastach Camborne i Pool w Kornwalii w Wielkiej Brytanii. Pierwsze udokumentowane wzmianki o South Crofty pochodzą z 1592 roku. South Crofty była ostatnią kopalnią cyny w Kornwalii. Zamknięto ją w 1998 roku.

Kopalnię nabyła firma Strongbow Exploration Inc., która planuje jej ponowne otwarcie. Od momentu zamknięcia kopalnia jest jednak zalana wodą do głębokości 60 m pod ziemią.

Projekt uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia na ponowne otwarcie kopalni. Na 2019 rok planowane jest rozpoczęcie prac związanych z odwadnianiem kopalni. Odwadnianie będzie przeprowadzane systemowo i etapami z zastosowaniem pomp zanurzeniowych. Dzięki temu będzie można przepompowywać wodę bezpośrednio z szybu do stacji uzdatniania wody z głębokości do 730 m pod ziemią.

W szybie zostaną zainstalowane dwie pompy o wydajności 525 m3/h każda. Dzięki nim możliwe będzie przepompowywanie wody do stacji uzdatniania. Napędy pomp zaprojektowano w taki sposób, aby mogły być sterowane za pomocą jednej przetwornicy częstotliwości. Dzięki temu prędkość obrotowa pompy będzie regulowana w zakresie od 0 do 3000 obr./min. Takie zmiany prędkości są konieczne, aby utrzymać stałe zaopatrzenie stacji uzdatniania w wodę z przepustowością na poziomie 1 050 m3/h przy obniżającym się poziomie wody w kopalni. Poza tym regulacja prędkości umożliwia kontrolę ilości wody przechodzącej przez cała stację uzdatniania. W ten sposób Strongbow jest w stanie spełnić warunki określone w pozwoleniu środowiskowym, ograniczając ilość wprowadzanej do pobliskiej rzeki „Red River” wody z kopalni w sytuacjach zagrożenia powodziowego.

W lutym 2018 firma WINDER CONTROLS Europe Ltd. otrzymała zlecenie na dostawy dwóch przetwornic częstotliwości, które obsłużą pompy, dostarczając im moc 950 kW przy napięciu zasilania 3300 kV. Poza tym w programowalnym sterowniku logicznym (PLC) zintegrowano napędy i lokalne sygnały z systemu uzdatniania wody.

W lipcu 2018 w zakładzie przeprowadzono zakończone wynikiem pozytywnym testy przetwornic częstotliwości. We wrześniu 2018 przeprowadzono ich dostawę na docelowe miejsce pracy. Przetwornice będą gotowe do eksploatacji na początku 2019 roku.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text