Application News

DEEP MINING – Nasze maszyny na rynku chińskim

Rozwój chińskiego przemysłu górniczego jest coraz bardziej zorientowany na eksploatację złóż położonych na dużych głębokościach („DEEP MINING“). Już w 2013 roku państwowe organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy zainicjowały projekt badawczy obejmujący kluczowe technologie i bezpieczeństwo prac na dużych głębokościach.

Dzięki zdobywanym na całym świecie kompetencjom grupy SIEMAG TECBERG firma Tianjin SIEMAG TECBERG jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji jest w stanie udzielać swoim klientom odpowiednich porad w zakresie wyboru technologii dotyczących szybowych maszyn wyciągowych.

Na początku 2016 roku firma Tianjin SIEMAG TECBERG dostarczyła do kopalni ołowiu i cyny HUIZE w prowincji Yunnan maszynę wyciągową, którą odebrano z wynikiem pozytywnym jeszcze w tym samym roku. Szyb HUIZE #3 o głębokości 1 500 m, obsługujący wiele pokładów, stanowi duże wyzwanie w zakresie wymagań dotyczących wyposażenia szybu oraz samych maszyn wyciągowych. Huize #3 jest wyposażony w 6-linową maszynę wyciągową typu KOEPE o średnicy przeginania lin 5,5 m, z nominalnym obciążeniem roboczym na poziomie 360 t. Wyciąg szybowy odzwierciedla aktualny stan rozwoju w zakresie technologii górniczych wyciągów szybowych. Jest to kolejny kamień milowy w zastosowaniach szybowych wyciągów górniczych wykorzystywany na dużych głębokościach w chińskich kopalniach.

Po realizacji projektu HUIZE #3 w 2017 roku Tianjin SIEMAG TECBERG uzyskała zlecenie na dostawę wieżowej 6-linowej maszyny wyciągowej typu KOEPE 6,5 m dla kopalni RuiHai Gold Mine w prowincji Shandong. Maszyna wyciągowa przeznaczona do szybu produkcyjnego o głębokości 1400 m napędzana jest silnikiem mocy 8 MW osadzonym na wale maszyny, osiągając prędkość ruchu na poziomie 16 m/s. Dostawa wyposażenia zostanie zrealizowana w połowie 2019 roku.

Ponadto pod koniec 2017 roku firma Tianjin SIEMAG TECBERG zawarła umowę z Benxi Longxin Mining na dostawę trzech szybowych maszyn wyciągowych dla kopalni rudy żelaza Sishanling w prowincji Lianoning. Wszystkie trzy maszyny zostaną zabudowane w jednym szybie głównym o głębokości 1300 m. Wyciągowe maszyny produkcyjne i serwisowe to 6-linowe maszyny wyciągowe typu KOEPE 6 m, podczas gdy pomocnicze urządzenie wyciągowe będzie wyposażone w 4-linową maszynę wyciągową typu KOEPE 1,85 m. W ramach tego znaczącego projektu firma Tianjin SIEMAG TECBERG będzie odpowiedzialna za integrację systemu dostarczając, poza wyposażeniem mechanicznym, także instalację elektryczną i regulator ruchu. Pozwoli to na lepszą kontrolę wydajności układu oraz połączenie między wyposażeniem mechanicznym a elektrycznym. W ramach regulatora ruchu – rozwiązania opracowanego przez grupę SIEMAG TECBERG – zostaną wykorzystane najnowocześniejsze technologie związane z oprogramowaniem i systemem automatyki. Maszyna serwisowa będzie ponadto wyposażona w system FTS firmy SIEMAG TECBERG umożliwiający lepsze i bezpieczniejsze połączenie i komunikację między osobami znajdującymi się w naczyniu wyciągowym a operatorem maszyny wyciągowej. Dzięki temu systemowi możliwe jest również bezpośrednie i automatyczne sterowanie maszyną wyciągową.

Rozwój technologii w Chinach, pozwalający na eksplorację coraz większych głębokości i wymagający budowy coraz większych maszyn, nieprzerwanie postępuje naprzód. Wykorzystanie nieznanych i niezbadanych dotąd w Chinach technologii, takich jak technologia zastosowana w dwubębnowej maszynie wyciągowej typu Blair, będzie kolejnym etapem eksploatacji złóż położonych na większych głębokościach. Grupa SIEMAG TECBERG dysponująca ogromnym doświadczeniem na arenie międzynarodowej jest doskonale przygotowana do wspierania klientów swoją wiedzą techniczną i analizami, a także do sporządzania optymalnych i opłacalnych ekonomicznie koncepcji dla zakładów wydobywczych.

Bardziej szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce Referencje.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text